Scenariusze +15 lat - edycja 1

Podyskutujmy

Warsztat 4. Wyrażanie własnego zdania – łatwe czy trudne?

Wyrażanie własnego zdania jest bardzo ważną życiową umiejętnością. Mówienie o swoich przemyśleniach, wygłaszanie opinii jest dla młodych ludzi znaczącym doświadczeniem. Naszą rolą jest zapewnienie przestrzeni do dzielenia się ich wewnętrznym światem, a jednocześnie uczenie tworzenia atmosfery szacunku i otwartości na drugiego człowieka. Wyrażanie własnego zdania, doświadczenie bycia wysłuchanym, zauważonym, potraktowanym „na poważnie” ma znaczenie dla budowania poczucia własnej wartości młodego człowieka. Rolą dorosłych towarzyszących młodym ludziom jest stwarzanie okazji do właśnie takich doświadczeń i zachęcanie do krytycznego myślenia o sobie i świecie, wyrażania własnego zdania. Własnego, czyli niekoniecznie takiego, jakie my sami uznalibyśmy za właściwe.

Taką przestrzeń daje debata.

CELE ZAJĘĆ

  • Uświadomienie sobie, czym jest własne zdanie i jaka jest jego rola w naszym życiu
  • Poznanie uwarunkowań wyrażania własnego zdania

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Wyrażanie własnego zdania – łatwe czy trudne?” .pdf - POBIERZ
Warsztat 4 Scenariusze 15+ edycja 2018 ×
Grafika nr 1 .pdf - POBIERZ
Grafika nr 2 .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę