Scenariusze +15 lat - edycja 1

Podyskutujmy

Warsztat 1. - Słuchać, aby zrozumieć, a nie, aby odpowiedzieć

Słuchanie jest bazą debaty. Słuchanie jest bazą relacji. Ten, kto potraf słuchać innych, kto potraf zadbać o zrozumienie perspektywy drugiego człowieka, buduje relacje, jest z ludźmi i ludzie są z nim. Według Stephena Coveya, autora bestsellerowej książki „7 nawyków skutecznego działania”, nawyk „STARAJ SIĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ, POTEM BYĆ ZROZUMIANYM” to jeden z tych, które pomagają nam odnieść zwycięstwo publiczne.

Debata jest pewnego rodzaju relacją. Opiera się na dwóch ważnych umiejętnościach. Z jednej strony podczas debaty formułujemy i wyrażamy naszą opinię, a z drugiej strony słuchamy tego, co mówią nasi rozmówcy.

CELE ZAJĘĆ

  • Poznanie rodzajów słuchania i narzędzi aktywnego słuchania
  • Doświadczenie różnych typów słuchania
  • Refleksja nad rolą słuchania w budowaniu relacji podczas debaty

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Słuchać, aby zrozumieć, a nie, aby odpowiedzieć” .pdf - POBIERZ
Warsztat 1 Scenariusze 15+ edycja 2018 ×
Grafika nr 1 .pdf - POBIERZ
Grafika nr 2 .pdf - POBIERZ
Grafika nr 3 .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę