Scenariusze 10-15 lat - edycja 4

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Czym jest dla mnie wolność? / Ghana

Czym jest dla mnie wolność? Na to pytanie uczniowie poszukają odpowiedzi podczas realizacji pierwszego scenariusza, który powstał na podstawie odcinka serialu dokumentalnego Efekt Domina. Mali niewolnicy. Uczniowie będą mogli zastanowić się również nad szansami i wyzwaniami jakie stawia przed nami wolność i porozmawiać o swoich prawach.

Cele zajęć

WIEM: Uczeń wie, że pojęcie wolność można rozumieć na wiele sposobów oraz że istnieją granice wolności osobistej.

CZUJĘ: Uczeń potrafi określić uczucia, z którymi wiąże się dla niego wolność i rozumie, że ludzie w różny sposób definiują i rozumieją wolność.

POMAGAM: Uczeń wyraża gotowość do reagowania w przypadku zauważenia ograniczenia wolności własnej lub innych osób.


Materiały do pobrania ×
Czym jest dla mnie wolność? Scenariusz .pdf - POBIERZ
Zdjęcia. Załącznik .pdf - POBIERZ
Konwencja o prawach dzieci. Załącznik .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat