Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Wiem. Czuję... Pomagam! | Postawy

Celem naszych scenariuszy jest kształtowanie postawy aktywnej niezgody na zło, na ograniczanie wolności naszej i innych. Chcemy rozwijać w młodych ludziach postawę otwartości na potrzeby drugiego człowieka, uważnego przyglądania się ludziom i światu. Chcemy uczyć młodych ludzi, że mogą tworzyć taki świat, w którym każdy będzie miał godne warunki do wzrastania, rozwoju indywidualnych i społecznych zasobów. Chcemy zachęcić do współtworzenia takiej rzeczywistości społecznej, która będzie bezpieczna i przyjazna ludziom.

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” (edycja 2, 2018) to osiem scenariuszy zajęć zainspirowanych zrealizowanymi przez Kulczyk Foundation projektami pomocowymi przedstawionymi w 4. sezonie serialu dokumentalnego „Efekt Domina”. Każdy z konspektów lekcji poprzedzony jest wstępem przybliżającym wybrane informacje na temat danego kraju, oraz wartości i postawy, które są treścią zajęć. Do scenariuszy przygotowane są także fragmenty odcinków „Efektu Domina”, będące punktem wyjścia do rozmowy z uczniami.

W tej edycji materiałów poruszamy następujące tematy:

  • Pomagaj innym czuć się bezpiecznie.
  • Szanuj drugiego człowieka.
  • Nie rób krzywdy innym ludziom.
  • Nie oceniaj pochopnie.
  • Dotrzymuj danego słowa.
  • Spełniaj swe marzenia – nie kosztem innych.
  • Szukaj wiedzy i dziel się nią.
  • Łącz siły we wspólnym celu.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Pobierz cały zeszyt w .PDF 

Inni dają nam siłę, dzięki której możemy czynić cuda

Jeśli nie rozumiemy innych, trudno nam przejąć się ich sprawami, poczuć, że ich problemy są także nasze. A jeśli tego nie czujemy, to trud - no nam pomagać i działać razem z przekonaniem, że łączy nas wspól - ny cel. Trzecia edycja naszych inspiracji do zajęć z dziećmi i młodzieżą „Wiem. Czuję… Pomagam!” to efekt wielu akcji pomocowych Kulczyk Foundation na całym świecie. Powstała ona na podstawie wszystkich naszych doświadczeń, które towarzyszyły przygotowywaniu serialu dokumentalnego „Efekt Domina”, emitowanego w 2016 i 2017 roku.


Pomaganie ma wiele twarzy. Kiedy już zdecydujemy się robić coś dla innych, najważniejsze jest, byśmy nie tracili z oczu tego, co jest na hory - zoncie naszych działań. Zwykle pomoc, ta w najpiękniejszym wydaniu, kojarzy nam się z tym, że to silniejszy pomaga słabszemu. Po pierwsze, silniejszy powinien to robić po to, by wzmocnić słabszego, a po drugie, nie powinien zapominać, że każdy jest w czymś najlepszy i należy się tą mocą dzielić.

Choć dla telewidzów „Efekt Domina” to przede wszystkim serial doku - mentalny, to w rzeczywistości jest on programem pomocowym Kulczyk Foundation. Każdego roku w odległych miejscach świata prowadzimy wiele akcji wsparcia. Pomagamy lokalnym społecznościom zrobić pierw - szy krok na drodze do wielkiej zmiany jakości życia. Czy jesteśmy silniejsi? W jakimś sensie tak, bo przybywamy z wiedzą, funduszami, narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia zmian tam, gdzie tego wszystkiego brakuje. Rozpoczęliśmy nasze działania, aktywizując również benef - cjentów pomocy. Wielokrotnie obserwowałam ogromny entuzjazm i zaangażowanie ludzi, którym pomogliśmy popchnąć tę pierwszą kostkę domina. Popchnęliśmy ją wspólnie, ale tak naprawdę to ich dzieło.

Bardzo dużo dostałam w życiu od tych, którym pomagam z moją Funda - cją. Wiem, że teraz i ja, i oni stanowimy swoistą wspólnotę. Bo połączył nas cel, zrozumieliśmy się nawzajem, zobaczyliśmy, że jesteśmy podobni i że razem możemy więcej. Chciałabym, aby uczniowie biorący udział w prowadzonych przez Państwa zajęciach na podstawie inspiracji „Wiem. Czuję… Pomagam!” też dostali od świata coś tak cennego i stali się dzięki temu odpowiedzialnymi, mądrymi i dobrymi ludźmi.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

Dominika Kulczyk

Od każdego z nas zależy tak wiele... Edukacja do empatii

Świat, w którym żyjemy, preferuje to, co indywidualne. Indywidualność stawia się ponad to, co wspólne. To, co „moje”, jest bardziej istotne od tego, co „nasze”. Żyjemy, koncentrując się na zaspokojeniu własnych potrzeb, pragnień, preferencji, i zapominamy, że choć z całą pewnością jesteśmy wyjątkowi, to przecież żyjemy w otoczeniu innych. Wśród ludzi równie jak my wyjątkowych. Kontakty z drugim człowiekiem wzbogacają nas, gdyż „wszystko, co łączy ludzi, jest dobrem i pięknem”. To przecież dzięki innym zdobywamy wiedzę, uczymy się, czerpiąc z ich doświadczeń. Inni ludzie modelują nasze zachowania, są wzorami, które naśladujemy, determinują nasz sposób postrzegania świata, wpływają na nasz system wartości. To inni ludzie wspierają nas w trudnych chwilach, pomagają, niosą pocieszenie. To inni ludzie uczą nas wrażliwości, otwartości, ufności...


Szczególną wartość mają kontakty z drugim człowiekiem, gdy wokół dzieje się źle. Bo przecież świat nie zawsze jest dobry i przyjazny. Ludzie doświadczają zła spowodowanego różnymi przyczynami, także tego wywołanego przez innych ludzi. Często tak jest, że inni ludzie stoją za niedolą jednostek i całych grup. Ale przecież to również inni ludzie mogą pomóc pokonać niedolę, odwrócić zły los, gdy potrafią nieść wsparcie, gdy wyciągną pomocną dłoń, dadzą pocieszenie. To od nas zależy, jak postąpimy w danej sytuacji, po której stronie staniemy: czy będziemy biernie się przyglądać, czy będziemy naszą obojętnością pogłębiać niedolę drugiego człowieka, czy też swoją aktywną postawą, brakiem zgody na zło – przyczynimy się do zmiany jego sytuacji. Właśnie kształtowanie postawy aktywnej niezgody na zło, którego tak wiele wokół, którego codziennie doświadczają ludzie jest celem zajęć zaproponowanych w tych materiałach. Chcemy rozwijać w młodych ludziach postawę otwartości na potrzeby drugiego człowieka, uważnego przyglądania się ludziom i światu. Chcemy uczyć młodych ludzi, że mogą tworzyć taki świat, w którym każdy będzie miał godne warunki do wzrastania, rozwoju indywidualnych i społecznych zasobów. Chcemy zachęcić do współtworzenia takiej rzeczywistości społecznej, która będzie bezpieczna i przyjazna ludziom. Bo przecież od każdego z nas zależy tak wiele...

Scenariusze zajęć „Wiem. Czuję... Pomagam!” to materiały dydaktyczne dla nauczycieli do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych. To narzędzie dla nauczyciela – przewodnika po świecie ludzi. Scenariusze podpowiadają, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na trudne tematy obecne w dzisiejszym świecie. Dzięki rozmowie i wspólnie podejmowanym działaniom uczniowie mogą dostrzec, przeżyć i zrozumieć, że „spotkania z innymi ludźmi czynią nasze życie warte przeżycia”. Doświadczają tego, że wspierając innych sami otrzymujemy bardzo wiele. Poznając ludzi, ucząc się od nich i działając wspólnie z nimi:

WIEMY WIĘCEJ, ROZUMIEMY WIĘCEJ, JESTEŚMY BARDZIEJ WRAŻLIWI, BARDZIEJ EMPATYCZNI, UCZYMY SIĘ POMAGAĆ I SAMI OTRZYMUJEMY TAK WAŻNE DLA NAS WSPARCIE.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

prof. Kinga Kuszak

Scenariusze powstały w oparciu o serial dokumentalny „Efekt Domina”, sezon IV

ISBN: 978-83-942146-7-8 (dotyczy publikacji załączonej jako PDF całego zeszytu)

Autorzy scenariuszy:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
Kamila Słupska
Katarzyna Sadowska
Tomasz Sadowski

Konsultacja merytoryczna:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Wstępy na temat krajów: 
Anna Winnicka

Publikacja objęta Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Fotografie:
Tomasz Borkowski
Tatiana Jachyra
Dariusz Szymura
Karolina Woźniakowska

Wsparcie metodyczne:
Anna Winnicka

Redakcja i korekta:
Marta Stochmiałek
Jacek Kowalczyk

Projekt i opracowanie graficzne:
Justyna Jakubowska

Realizacja serialu „Efekt Domina”:
TVN S.A.

Montaż płyt:
NET MEDIA Sp. z o.o.

Produkcja płyt:
MIWA-MEDIA

Druk i oprawa:
Paw Druk Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny: 

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Partnerzy: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

edunews.pl 

Zespół Kulczyk Foundation:
Dominika Kulczyk
Marta Schmude-Olczak
Beata Kopyt
Karolina Dusio
Paweł Orzeszko
Mateusz Kamil Roszak
Marta Tomaszewska
Anna Samsel
Dorota Szkodzińska
Wioleta Szafryna

Czytaj więcej Czytaj mniej
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat