Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (13-16 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Wiem. Czuję... Pomagam!

Rodzina, odpowiedzialność, szacunek, godność, bohaterstwo, bezpieczeństwo, edukacja to zagadnienia i wartości, które są osią scenariuszy zajęć do pracy z uczniami w wieku 13–16 lat. Zapraszamy do podjęcia rozmowy z nastolatkami o tym, jak trudne czasem sytuacje pomagają nam wzrastać w naszym człowieczeństwie, rozwijać empatię, wrażliwość i poczucie odpowiedzialności.

„Wiem. Czuję… Pomagam!” (edycja 1, 2016) to osiem scenariuszy zajęć zainspirowanych zrealizowanymi przez Kulczyk Foundation projektami pomocowymi przedstawionymi w 3. sezonie serialu dokumentalnego „Efekt Domina”. Każdy z konspektów lekcji poprzedzony jest wstępem przybliżającym wybrane informacje na temat danego kraju, oraz wartości i postawy, które są treścią zajęć. Do scenariuszy przygotowane są także fragmenty odcinków „Efektu Domina”, będące punktem wyjścia do rozmowy z uczniami.

W tej edycji materiałów poruszamy następujące tematy:

  • W trosce o zdrowie innych
  • Szacunek, zaufanie, współodpowiedzialność. O życiu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS
  • Na przekór losowi - marzenia się spełniają...
  • Jak żyć od nowa mimo wojennej traumy
  • Dzieciństwo za więziennym murem - o prawie dziecka do wolności
  • Od empatii do działania
  • Wiemy, że droga jest trudna... O tym, kiedy trzeba wybrać
  • Człowiek ma prawo do decydowania o własnym rozwoju

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Pobierz cały zeszyt w .PDF

Empatia to klucz do dorosłości

Propozycja inspiracji do zajęć z dziećmi i młodzieżą „Wiem. Czuję... Pomagam!” ma jeden zasadniczy cel: pomóc nauczycielom w procesie wychowania dzieci na dobrych ludzi. Dobrych znaczy odpowiedzialnych, pomocnych, otwartych na potrzeby innych, solidarnych ze swym otoczeniem. Empatia, altruizm, troska o słabszych, patrzenie na świat także oczami społeczności, w której żyjemy,
to wartości głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i polskiej tradycji. Polacy potrafią dbać o dobro swoich bliskich, swoich sąsiadów, przyjaciół. Potrafią też w bardzo ciężkich chwilach podać pomocną dłoń nieznajomemu. Bo, parafrazując słowa Żeromskiego, takie są nasze obyczaje.


Dlatego warto i trzeba dawać dzieciom jak najwięcej okazji, by rozbudziły w sobie poczucie empatii. To empatia czyni nas silnymi jako społeczność. To empatia sprawia, że ci, którzy mają najtrudniej, nie muszą czuć się samotni w swojej walce o lepsze jutro. Publikacja „Wiem. Czuję... Pomagam!” czerpie tematy do odpowiedzialnych rozmów na lekcji z wielu historii, które wydarzyły się, lub dzieją się, często tysiące kilometrów stąd, ponieważ telewizyjny serial o pomaganiu „Efekt Domina” powstawał na całym świecie. Dlaczego tak dalekie przykłady? Po to, by pokazać, jak są bliskie! Niejednokrotnie różni nas bowiem kultura, obyczaje, kolor skóry, język, ale przecież łączy prawo do szczęścia, rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa. Jeśli potrafimy to zrozumieć w takiej skali, to tym bardziej będziemy potrafili zatroszczyć się o innego człowieka, który żyje tuż obok nas. Jednak życie, zwłaszcza to najtrudniejsze, w najbardziej niesprzyjających warunkach, pełne jest dramatyzmu o skali jakże często trudnej do wyobrażenia. Należy oczywiście ukazywać dziecku świat prawdziwy, ale nie wolno nam nawet zbliżyć się do nieprzekraczalnej granicy dziecięcej percepcji. Chcemy prowokować pozytywne uczucia i doznania uczniów, jednak niedopuszczalne jest konfrontowanie ich z sytuacjami i tematami, przed którymi my, dorośli mamy obowiązek chronić najmłodszych. Dlatego materiał, zawierający także elementy reportaży z serii „Efektu Domina”, nasi specjaliści przygotowali w ten sposób, by był całkowicie bezpieczny, a więc ze wszech miar odpowiedni dla uczniów w określonym wieku. Zapraszamy do świata bliskich sobie ludzi.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

Dominika Kulczyk

Ważne, by zacząć rozmawiać

Żyjemy w świecie, w którym tempo życia, pośpiech, stres, wielość bodźców i możliwości bardzo niebezpieczeństwo, że stracimy uważność wobec spraw i potrzeb innych ludzi. A to przecież relacje z ludźmi czynią nas istotami społecznymi. Uważne przyglądanie się ludziom i światu uwalnia w nas potrzebę współodczuwania i współdziałania z innymi.


„Wiem. Czuję... Pomagam! Inspiracje do zajęć z dziećmi i młodzieżą” to propozycja dla nauczycieli i wychowawców, którzy pragną podejmować z uczniami tematy zasadnicze z punktu widzenia wartości społecznych i społecznego solidaryzmu. To propozycja dla osób, które czują się odpowiedzialne za rozwijanie w młodych ludziach cech potrzebnych do budowy społeczeństwa dialogu, współdziałania oraz życia opartego na fundamentalnych wartościach, które ukształtowały nas jako ludzi.

Dlaczego „Wiem. Czuję… Pomagam!”? Ponieważ żeby pomagać, trzeba najpierw wiedzieć i czuć. Żeby pomagać, trzeba wiedzieć jak. Podstawą działań jest więc rzetelna wiedza. By pomagać, trzeba rozumieć tego, któremu pomagamy. Żeby pomagać, trzeba rozwinąć w sobie wrażliwość i empatię. Dopiero na tych fundamentach możliwe jest kształtowanie własnego poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Rozmawiając uczymy się zasad dialogu i rozumienia innych ludzi. Przypominamy sobie też znaczenie poszczególnych wartości – dla nas i dla ludzi z naszego otoczenia. Przekonujemy się, że ci ludzie mogą w różny sposób postrzegać świat i opisywać go innymi niż my słowami. Ale łączy nas z nimi tak wiele, że obszar zgody co do pryncypiów zawsze jest możliwy. Zapraszam do podjęcia z uczniami rozmów na ważne tematy otaczającego nas świata. Z tych rozmów niech wypłyną mądre i potrzebne działania.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

prof. Kinga Kuszak

Scenariusze powstały w oparciu o serial dokumentalny „Efekt Domina”, sezon III

ISBN 978-83-942146-3-0 (dotyczy publikacji załączonej jako PDF całego zeszytu)

Autorzy scenariuszy:
Kinga Kuszak
Katarzyna Sadowska
Tomasz Sadowski
Kamila Słupska

Konsultacja merytoryczna:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski

Wsparcie metodyczne:
Dr Sylwia Chwedorczuk

Opisy krajów:
Anna Cichecka

Fotografie:
Tomasz Borkowski
Tatiana Jachyra
Dariusz Szymura
Karolina Woźniakowska

Korekta:
Anna Sot

Publikacja objęta Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Patronat merytoryczny: 

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Partnerzy strategiczni:

Autostrada Wielkopolska

Autostrada Eksploatacja S.A.

Partnerzy: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Fundacja Uniwersytet dzieci

values_

Patronat medialny:

„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej”

Projekt i opracowanie graficzne:
Łukasz Kiljański

Realizacja serialu „Efekt Domina”:
TVN

Montaż płyt:
NET MEDIA Sp. z o. o.

Produkcja płyt:
PROMEDIA.PL

Druk i oprawa:
Paw Druk Sp. z o.o.

Zespół Kulczyk Foundation:
Dominika Kulczyk
Marta Schmude-Olczak
Joanna Borowska
Justyna Kieza
Beata Kopyt
Karolina Mikołajczak
Paweł Orzeszko
Marta Onyszk
Mateusz Kamil Roszak
Marta Tomaszewska

Czytaj więcej Czytaj mniej
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat