Scenariusze 10-15 lat - edycja 4

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Niezależność podejmowania decyzji / Wenezuela i Kolumbia

Codziennie podejmujemy wiele decyzji. Niektóre są proste i sprowadzają się do poszukania odpowiedzi w sobie. Inne wymagają od nas wzięcia pod uwagę wielu czynników, na które często nie mamy wpływu. Są też takie decyzje, do których podjęcia jesteśmy zmuszeni wbrew sobie. Zachęcamy do realizacji scenariusza, który pozwoli uczniom przyjrzeć się ich własnym wyborom i zastanowić co może pomóc w tym, aby ich decyzje były niezależne. Do podjęcia tego tematu zainspirował nas odcinek serialu dokumentalnego Efekt Domina. Dla naszych dzieci, w którym pokazane są konsekwencje kryzysu humanitarnego w Wenezueli.

Cele zajęć:

WIEM: Uczeń wie, że niezależność finansowa daje szansę na większą wolność przy podejmowaniu życiowych decyzji, a także daje więcej możliwości realizacji celów, więc warto wykorzystywać nasz potencjał, aby uzyskać taką swobodę.

CZUJĘ: Uczeń potrafi określić, jak może się czuć osoba, której swoboda decyzji jest ograniczona ze względu na sytuację materialną.

POMAGAM: Uczeń ma świadomość, że osoby z jego rodziny dysponują określonymi środkami finansowymi i stara się rozmawiać z nimi o swoich potrzebach w kontekście dostępnego budżetu.


Materiały do pobrania ×
Niezależność podejmowania decyzji. Scenariusz .pdf - POBIERZ
Decyzje Marii. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Moje decyzje. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Budżet. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Moje zasoby. Karta pracy .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat