Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (13-16 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

POLSKA - Szacunek, zaufanie, współodpowiedzialność. O życiu w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS

Jedną z wielu organizacji działających w Polsce na rzecz walki z problemem sieroctwa jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi wioski dziecięce, wspólnoty młodzieżowe oraz świetlice dla rodziców i dzieci. Wspólnota, w której uczą się funkcjonować, w niektórych sytuacjach może zastępować rodzinę. Uczy samodzielności, obdarzania ludzi zaufaniem i pracy nad relacjami. Fundacja stara się również przeciwdziałać powstawaniu takich problemów społecznych pomagając rodzinom w budowaniu zdrowych relacji.

CELE ZAJĘĆ
Po lekcji uczeń:

  • podejmuje refleksję nad potrzebą życia we wspólnocie; wie, jakie zasady obowiązują w takiej grupie społecznej;
  • rozumie, że fundamentem budowania relacji z ludźmi jest szacunek, zaufanie i odpowiedzialność za siebie i innych ludzi;
  • umie krótko scharakteryzować działalność Wiosek Dziecięcych SOS oraz Młodzieżowych Wspólnot Mieszkaniowych SOS;
  • potrafi wyjaśnić, na czym polega samorządność.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „POLSKA - Szacunek, zaufania, współodpowiedzialność” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat