Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (13-16 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

TAJLANDIA - Człowiek ma prawo do decydowania o własnym rozwoju

Tajlandia, znana głównie miłośnikom dalekich podróży jako kraj rajskich plaż i tropikalnej przyrody, jest krajem, w którym w tle przemysłu turystycznego rozwinęła się przestępczość zorganizowana, handel ludźmi i niewolnicza praca dzieci. W Bangkoku codziennością jest zatrudnianie ich do morderczej pracy w fabrykach lub zmuszanie do prostytucji. Problem wydaje się być niezauważany przez lokalne władze, ponieważ wraz ze wzrostem jego skali rosną także przychody z turystyki. Niezmiernie istotne są więc inicjatywy pozarządowe, starające się zapewniać dzieciom schronienie i edukację. Jedną z takich organizacji jest Development and Education Programme for Daughters and Communities, która walczy z różnymi formami współczesnego niewolnictwa.

CELE LEKCJI
Po lekcji uczeń:

  • umie opisać sytuację dzieci imigrantów i bezpaństwowców w Tajlandii;
  • wie, jak ważna jest możliwość decydowania o sobie;
  • rozumie, jakie są właściwe granice niezależności dziecka w relacji z rodzicami;
  • rozumie, jaką rolę odgrywa edukacja w życiu człowieka;
  • potrafi scharakteryzować działania Sompopa Jantraki i założonej przez niego organizacji Development and Education Programme for Daughters and Communities (DEPDC)

 


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „TAJLANDIA - Człowiek ma prawo do decydowania o własnym rozwoju” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat