Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (13-16 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

POLSKA - Od empatii do działania

Empatia stanowi zespół cech, które w pierwszej kolejności powinno się w uczniach rozwijać. Dzięki niej można rozumieć cudze doświadczenia, perspektywę czy sytuację. Zrozumieć można przede wszystkim osobę chorą, która często społeczeństwo stara się odizolować. Rak jest chorobą, która zwykle traktowana jest jak wyrok. W Polsce jednak myślenie to zmienia się dzięki działaniom takich organizacji Rak’n’Roll. Zrozumienie, szacunek i rozmowa znaczą bardzo wiele dla osoby chorej i dają mnóstwo siły w powrocie do zdrowia.

CELE LEKCJI
Po lekcji uczeń:

  • dostrzega, że to samo zdarzenie może być przez człowieka ocenione w różny sposób w zależności od sytuacji;
  • potrafi zdefiniować pojęcie empatii;
  • wskazuje cechy osób empatycznych;
  • wie, że empatię może wyrazić słowami;
  • wyjaśnia, dlaczego obecność innych ludzi jest ważna dla osób przewlekle chorych.

 


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „POLSKA - Od empatii do działania” .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat