Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (13-16 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

MALAWI - Na przekór losowi - marzenia się spełniają...

Marzenia pełnią wiele pozytywnych funkcji, a przede wszystkim motywują do działania. Osiągnięcie ich często wymaga wiele trudu, wytrwałości, pokonywania własnych słabości i przeciwności losu. Szansę na realizację swoich marzeń dzieciom mieszkającym w Malawi daje Jacaranda Foundation. W kraju, w którym duża część mieszkańców choruje na AIDS i z tego powodu przedwcześnie umiera, Fundacja założyła szkołę, zapewniającą osieroconym dzieciom dach nad głową i miejsce do nauki. A szansa na naukę oznacza dla nich szansa na spełnienie marzeń o lepszej przyszłości.

CELE LEKCJI
Po lekcji uczeń:

  • potrafi określić, jakie działania trzeba podjąć, aby osiągnąć indywidualne cele;
  • wskazuje cechy umożliwiające lub utrudniające osiąganie postawionych celów;
  • ma świadomość, jak ważna jest pozytywna determinacja w dążeniu do celu;
  • zastanawia się, jakie działania trzeba podjąć, żeby stworzyć sieć pomocy;
  • potrafi krótko scharakteryzować działalność Fundacji Jacaranda.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „MALAWI - Na przekór losowi - marzenia się spełniają...” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat