Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (13-16 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

PANAMA - W trosce o zdrowie innych

Zdrowie i poczucie odpowiedzialności pozornie mogą wydawać się od siebie niezależne. Poczucie odpowiedzialności za zdrowie drugiego człowieka wiąże się jednak głównie z zawodem lekarza. „Pływający Lekarze” nie tylko leczą swoich pacjentów, ale poprzez swoje działania mają realny, szerszy wpływ na lokalną społeczność – Indian Ngoba, jednych z najuboższych mieszkańców Panamy, którzy poprzez słabo rozwiniętą infrastrukturę mają również utrudniony dostęp do opieki medycznej. Poprzez działania pomocowe organizacji dostrzec można jak wielką rolę odgrywa bezinteresowna pomoc potrzebującym i dlaczego warto zostać wolontariuszem.

CELE LEKCJI
Po lekcji uczeń:

  • zyskuje świadomość znaczenia kategorii „zdrowie” (umie wymienić czynniki, które składają się na dobrostan psychofizyczny);
  • rozumie sens i istotę działań na rzecz drugiego człowieka;
  • potrafi odpowiedzieć na pytanie, na czym polega odpowiedzialność;
  • rozumie sens i istotę działań organizacji „Floating Doctors” jako przykładu misji niesienia pomocy innym.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „PANAMA - W trosce o zdrowie innych” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat