Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (9-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

Koncepcja zajęć „Wiem. Czuję... Pomagam!”
w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli

Dlaczego „Wiem. Czuję… Pomagam!”? Ponieważ żeby pomagać, trzeba najpierw wiedzieć i czuć. Żeby pomagać, trzeba wiedzieć jak. Podstawą działań jest więc rzetelna wiedza. By pomagać, trzeba rozumieć tego, któremu pomagamy. Żeby pomagać, trzeba rozwinąć w sobie wrażliwość i empatię. Dopiero na tych fundamentach możliwe jest kształtowanie własnego poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Propozycja szkolnych inspiracji do zajęć przygotowana przez Kulczyk Foundation to szesnaście scenariuszy (osiem dla uczniów w wieku 9-12 lat i osiem dla uczniów w wieku 13-16 lat) do wykorzystania np. podczas lekcji wychowawczych, ale także w ramach innych przedmiotów czy zajęć pozalekcyjnych.

Zasadniczym elementem wszystkich zajęć jest rozmowa rozumiana przez nas jako wymiana znaczeń, jako dialog osób o różnym doświadczeniu życiowym i nieco innej perspektywie oglądu świata. Podczas rozmowy jest miejsce na dzielenie się przemyśleniami, refleksjami, formułowanie spostrzeżeń i wątpliwości, jest czas na spieranie się, negocjowanie rozwiązań, wypracowywanie wspólnego stanowiska. Podczas rozmowy jest przestrzeń na mówienie i słuchanie innych, na refleksję nad tym, co słowami wyrazili inni, na podejmowanie próby zrozumienia tego, co chcieli wyrazić.

 

W scenariuszach lekcyjnych przygotowanych w ramach nowego projektu edukacyjnego Kulczyk Foundation znajdujemy czytelne odwołanie do najważniejszych międzynarodowych regulacji w dziedzinie praw człowieka. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w kontekście postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., do której poszczególne scenariusze wyraźnie się odwołują. Umożliwia to uczniom poznanie i zrozumienie najważniejszych praw oraz wolności, które pozostają fundamentem tych regulacji odgrywając szczególną rolę w procesie ich implementacji w poszczególnych państwach. Zaletą scenariuszy jest również to, żewramach każdego z nich prezentowany jest dobrze dobrany, przekonujący materiał filmowy. Wszystko to sprawia, żeten kolejny projekt edukacyjny Kulczyk Foundation zasługuje na wysoką ocenę. Należy wyrazić przekonanie, że zostanie on szeroko i z powodzeniem wykorzystany w procesie dydaktycznym.

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski 
Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Materiały do pobrania ×
Cały zeszyt 9-12 lat (edycja 1) .pdf - POBIERZ

Dlaczego „Wiem. Czuję… Pomagam!”? Ponieważ żeby pomagać, trzeba najpierw wiedzieć i czuć. Żeby pomagać, trzeba wiedzieć jak. Podstawą działań jest więc rzetelna wiedza. By pomagać, trzeba rozumieć tego, któremu pomagamy. Żeby pomagać, trzeba rozwinąć w sobie wrażliwość i empatię. Dopiero na tych fundamentach możliwe jest kształtowanie własnego poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Propozycja szkolnych inspiracji do zajęć przygotowana przez Kulczyk Foundation to szesnaście scenariuszy (osiem dla uczniów w wieku 9-12 lat i osiem dla uczniów w wieku 13-16 lat) do wykorzystania np. podczas lekcji wychowawczych, ale także w ramach innych przedmiotów czy zajęć pozalekcyjnych.

Zasadniczym elementem wszystkich zajęć jest rozmowa rozumiana przez nas jako wymiana znaczeń, jako dialog osób o różnym doświadczeniu życiowym i nieco innej perspektywie oglądu świata. Podczas rozmowy jest miejsce na dzielenie się przemyśleniami, refleksjami, formułowanie spostrzeżeń i wątpliwości, jest czas na spieranie się, negocjowanie rozwiązań, wypracowywanie wspólnego stanowiska. Podczas rozmowy jest przestrzeń na mówienie i słuchanie innych, na refleksję nad tym, co słowami wyrazili inni, na podejmowanie próby zrozumienia tego, co chcieli wyrazić.

 

W scenariuszach lekcyjnych przygotowanych w ramach nowego projektu edukacyjnego Kulczyk Foundation znajdujemy czytelne odwołanie do najważniejszych międzynarodowych regulacji w dziedzinie praw człowieka. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza w kontekście postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., do której poszczególne scenariusze wyraźnie się odwołują. Umożliwia to uczniom poznanie i zrozumienie najważniejszych praw oraz wolności, które pozostają fundamentem tych regulacji odgrywając szczególną rolę w procesie ich implementacji w poszczególnych państwach. Zaletą scenariuszy jest również to, żewramach każdego z nich prezentowany jest dobrze dobrany, przekonujący materiał filmowy. Wszystko to sprawia, żeten kolejny projekt edukacyjny Kulczyk Foundation zasługuje na wysoką ocenę. Należy wyrazić przekonanie, że zostanie on szeroko i z powodzeniem wykorzystany w procesie dydaktycznym.

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski 
Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat