Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (9-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

MALAWI - Szkoła w rodzinnym domu – pomysł na edukację i zdobycie zawodu

Malawi jest krajem znajdującym się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, a tragedią dla niego, oprócz ubóstwa i niedożywienia, jest epidemia AIDS. Dzieje się tak między innymi dlatego, że poziom edukacji publicznej jest bardzo niski, a duża część społeczeństwa nie ma do niego w ogóle dostępu. Wiele dzieci bardzo szybko traci rodziców i, co za tym idzie, szansę na jakąkolwiek edukację. Schronienie i nadzieję na lepsze jutro daje im Jacaranda Foundation, która stara się przejąć opiekę nad dziećmi pozostającymi w ciężkiej sytuacji, aby miały prawo oraz warunki do rozwoju.

CELE ZAJĘĆ

Po lekcji uczeń:

  • rozumie znaczenie edukacji; potrafi wymienić funkcje szkoły;
  • umie krótko scharakteryzować cel i sposób działania Fundacji Jacaranda;
  • potrafi uzasadnić potrzebę posiadania umiejętności praktycznych oraz wymienić korzyści wynikające ze zdobycia zawodu.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „MALAWI - Szkoła w rodzinnym domu - pomysł na edukację i zdobycie zawodu” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat