Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (9-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

GRECJA - Każdy człowiek ma prawo do godnego i bezpiecznego życia

Prześladowania na tle religijnym, przemoc i strach stały się dla osób mieszkających w Syrii czy Iraku codziennością. Opuszczają oni swoje domy i udają się w daleką podróż, aby odzyskać poczucie bezpieczeństwa i godności. Pragną dostać Pierwszym ich przystankiem w Europie bardzo często jest Grecja. Ci, którzy przetrwali morderczą wędrówkę przez Morze Śródziemne, zostają pozostawieni sami sobie. Utrata sensu życia jest największą stratą dla człowieka. Ogromną cenę jest więc gotów zapłacić za jego zachowanie. Wybiera niebezpieczną podróż zamiast życia w kraju ogarniętym wojną. Na swojej drodze na szczęście spotyka też ludzi, którzy pomagają uchodźcom przetrwać najtrudniejsze chwile na obcej ziemi.

CELE ZAJĘĆ

Po lekcji uczeń:

  • rozumie znaczenie poczucia bezpieczeństwa w życiu człowieka;
  • potrafi wyjaśnić, na czym polega poczucie godności;
  • potrafi wyjaśnić, w jakiej sytuacji człowiek traci poczucie bezpieczeństwa i godności;
  • wie, jak można pomóc ludziom w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i osobistej godności;
  • ma świadomość roli działań pomocowych pozwalających na zabezpieczenie elementarnych potrzeb człowieka;
  • wymienia działania podejmowane przez wolontariuszy.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „GRECJA - Każdy człowiek ma prawo do godnego i bezpiecznego życia” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Filmy ×
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat