Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (9-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

POLSKA - Dom rodzinny tworzą ludzie

Sieroctwo postrzegane jest zwykle jako stan, w którym dziecko straciło jednego lub obojga rodziców. Nie zawsze tak to wygląda - jest to problem obejmujący również sytuacje, kiedy dziecko zostało odebrane rodzicom na podstawie wyroku sądu lub utraciło z nimi jakikolwiek kontakt. Jedną z wielu organizacji działających w Polsce na rzecz walki z problemem sieroctwa jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi wioski dziecięce, wspólnoty młodzieżowe oraz świetlice dla rodziców i dzieci. Uczą oni jak budować relacje, dbać o więzi międzyludzkie i przeciwdziałać powstawaniu takich problemów społecznych.

CELE ZAJĘĆ
Po lekcji uczeń:

  • potrafi sformułować refleksję nad rodziną jako istotną wartością w życiu człowieka;
  • rozumie znaczenie współpracy domowników, właściwej organizacji życia rodzinnego i dobrych relacji pomiędzy osobami tworzącymi rodzinę;
  • umie krótko scharakteryzować działalność Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „POLSKA - Dom rodzinny tworzą ludzie” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat