Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (9-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

PANAMA - Lekarz – zawód i misja

Panama, pomimo swojego piękna i wielokulturowego społeczeństwa, nie pozostaje wolna od poważnych problemów społecznych. Trudności najsilniej dotykają najuboższych mieszkańców Panamy. Jedną z takich grup są Indianie Ngoba. Zamieszkują oni w zachodniej części kraju, z dala od dużych ośrodków miejskich, a z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury są niemalże odcięci od świata, więc brak im także dostępu do opieki medycznej i lekarstw. Na pomoc im przychodzą „Pływający Lekarze”, którzy szerzą ideę wolontariatu i pokazują, co to znaczy brać odpowiedzialność za drugiego człowieka.

CELE ZAJĘĆ
Po lekcji uczeń:

  • potrafi wyjaśnić, czym jest powołanie w zawodzie lekarza; 
  • rozumie znaczenie Przyrzeczenia Lekarskiego;
  • wie, czym jest wolontariat i czym charakteryzują się działania wolontaryjne;
  • rozumie, co robi i po co działa organizacja taka jak „Pływający Lekarze”.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „PANAMA - Lekarz - zawód i misja” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat