Scenariusze 10-15 lat - Edycja 1 (9-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

NEPAL - Zdjąć piętno dziecięcego zniewolenia

25 procent ludności Nepalu żyje poniżej granicy ubóstwa, a trudne warunki klimatyczne i częste katastrofy naturalne dodatkowo pogarszają tę sytuację. Dużym problemem społecznym jest także przestępczość, głównie wśród kobiet pochodzących z najuboższych rodzin. Wiele z nich, w konsekwencji swoich czynów, trafia na wiele lat do więzienia, a ponieważ w Nepalu nie istnieje system opieki nas opuszczonymi dziećmi, zwykle trafiają one do celi razem z rodzicami. Fundacje, takie jak Prisoners Assistance Nepal oraz Early Childhood Development Centre, starają się zapewnić im schronienie, wyżywienie i edukację.

CELE ZAJĘĆ

Po lekcji uczeń:

  • wie, jak ważna jest wolność w życiu każdego człowieka;
  • podejmie refleksję nad sytuacją dzieci przebywających z matkami w więzieniach;
  • zastanowi się nad możliwościami poprawy jakości życia dziecka.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „NEPAL - Zdjąć piętno dziecięcego zniewolenia” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Filmy ×
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat