Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

MALAWI - Spełniaj swe marzenia, ale nie kosztem innych

Wszyscy ludzie mają jakieś marzenia. Każdy ma prawo, by je spełniać. Jednak są tacy, którym dążenie do realizacji planów przychodzi łatwiej, podczas gdy inni bardzo czegoś pragną, ale bez pomocy z zewnątrz nie mogą spełnić swoich marzeń. Czasem otoczenie nie szanuje cudzych marzeń, lekceważy je, uważa je za mało ważne, nic nieznaczące. Nie daje więc prawa do ich spełnienia. Aby świadomie umożliwiać drugiemu człowiekowi realizację jego planów, potrzeba wiedzy i wrażliwości. Trzeba wiedzieć, że marzenia są ważne, a ich spełnianie jest istotnym elementem życia każdego z nas. Trzeba umieć zauważyć, że ktoś o czymś marzy. Empatia pozwala dostrzegać pragnienia innych ludzi. Jest ona podstawą do tego, by dać innym prawo do ich spełniania marzeń. 

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że każdy ma prawo mieć marzenia i dążyć do ich realizacji.

CZUJĘ: Uczeń potrafi określić, jak czuje się osoba, która czegoś bardzo pragnie.

POMAGAM: Uczeń wyraża gotowość poszanowania prawa innych ludzi do spełniania marzeń i pomocy im w ich realizacji.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „MALAWI - Spełniaj swe marzenia, ale nie kosztem innych” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat