Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

BRAZYLIA - Szukaj wiedzy i dziel się nią

„Gdybym wcześniej to wiedział, postąpiłbym inaczej…” – wiedza pozwala kierować naszym postępowaniem, podejmować decyzje, których skutki będą pozytywne dla nas i innych ludzi, unikać błędów i pomyłek. Wiedza to nie tylko znajomość faktów, lecz także umiejętność ich analizowania, zestawiania, prezentowania, wyciągania wniosków oraz modyfkowania swojego postępowania. Dlatego też nasz podziw budzą osoby o dużej wiedzy na jakiś temat, które dodatkowo tą wiedzą potrafą się dzielić i wykorzystywać ją w praktyce. Wiedzę czerpiemy z różnych źródeł: książek, z Internetu, od innych ludzi, a także z własnych doświadczeń. Zdobywamy ją w różnych sytuacjach i okolicznościach. Ważne jest, abyśmy mieli świadomość własnej wiedzy, ale też tego, czego jeszcze nie wiemy. Właśnie wtedy możemy dążyć do zastępowania naszej niewiedzy potrzebnymi nam informacjami. Zdobywanie wiedzy, świadomość własnych braków i możliwość dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami wywołują pozytywne emocje. Człowiek ma poczucie satysfakcji, gdy może z kimś podzielić się swoją wiedzą i gdy dowiaduje się czegoś nowego od innych. Dzieląc się wiedzą, pomagamy sobie nawzajem! 

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że wiedzę można zdobywać w różny sposób.

CZUJĘ: Uczeń rozumie, że zdobywanie wiedzy daje człowiekowi satysfakcję. Zdobyta przez niego wiedza może służyć potrzebującym. Dostrzeganie tego, że wiedza przekazywana innym ludziom jest dla nich przydatna, wywołuje w nim pozytywne emocje.

POMAGAM: Uczeń wyraża gotowość dzielenia się z innymi swoją wiedzą.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „BRAZYLIA - Szukaj wiedzy i dziel się nią” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat