Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

KOLUMBIA - Szanuj drugiego człowieka

Szacunek jest podstawą budowania dobrych relacji z ludźmi. Możemy się z kimś nie zgadzać, mieć odmienne zdanie i różne pomysły, ale jeśli darzymy drugiego człowieka szacunkiem, to łatwiej nam zaakceptować to, że ktoś może inaczej niż my postrzegać sytuację, inaczej myśleć na jakiś temat, mieć inne poglądy czy preferować inny sposób życia. Próba zrozumienia argumentów drugiego człowieka, wrażliwość na jego potrzeby, empatia to przejawy szacunku dla niego. Szanując się wzajemnie, możemy ze sobą prowadzić interesujące dyskusje oraz efektywnie współdziałać. 

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że każdy zasługuje na szacunek bez względu na jego poglądy, przekonania oraz pomysły, o ile nie godzą one w innego człowieka. Wzajemny szacunek jest podstawą udanej dyskusji i współdziałania.

CZUJĘ: Uczeń potrafi określić, jak czuje się osoba, której okazuje się szacunek.

POMAGAM: Uczeń wyraża gotowość traktowania z szacunkiem myśli, poglądów oraz przekonań innych.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „KOLUMBIA - Szanuj drugiego człowieka” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat