Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

TIMOR WSCHODNI - Łącz siły we wspólnym celu

To, co indywidualne często jest ważniejsze od tego, co wspólne. Liczą się indywidualne cele, indywidualnie realizowane zadania, indywidualne potrzeby, indywidualne możliwości. Wielu ludzi sądzi, że sami najlepiej wszystko zaplanują, zorganizują, zrealizują, wykonają, dopilnują czegoś, dopracują coś, wykończą itp. Tymczasem tak naprawdę mogą ponosić duże koszty takiej indywidualizacji. Chodzi m.in. o poczucie osamotnienia czy przemęczenia, brak czasu, frustrację z powodu niezrealizowanych zamierzeń i niedotrzymanych terminów. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by dostrzec, że inni ludzie mają cele takie jak my i podobne problemy z ich realizacją. A działając samotnie, są tak samo zmęczeni i sfrustrowani. Może zatem warto połączyć siły we wspólnym działaniu. 

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że są cele i zadania, które można realizować wspólnie z innymi.

CZUJĘ: Uczeń potrafi określić, jak czuje się osoba, która współdziała z innymi.

POMAGAM: Uczeń podejmuje współpracę z innymi.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „TIMOR WSCHODNI - Łącz siły we wspólnym celu” .pdf - POBIERZ
Załącznik .docx - POBIERZ
Karta pracy .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat