Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (13-15 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

KOLUMBIA - Szanuj drugiego człowieka

Szacunek dla człowieka jest fundamentem jego godności. Ludzie potrzebują, by ich szanowano. To powoduje, że mogą podejmować różne zadania, mogą mierzyć się z wyzwaniami, są gotowi pokonywać trudności. Doświadczanie braku szacunku sprawia, że człowiek traci motywację do działania, do pracy nad sobą, nie widzi sensu, celu w codziennym działaniu, często w swoim całym życiu.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że brak szacunku ze strony innych obniża poczucie własnej wartości.

CZUJĘ: Potrafi określić, jak czuje się osoba, której nie okazuje się szacunku.

POMAGAM: Uczeń wyraża gotowość budowania relacji z innymi ludźmi opartych na szacunku.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „KOLUMBIA - Szanuj drugiego człowieka” .pdf - POBIERZ
Załącznik .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat