Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (13-15 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

POLSKA - Nie oceniaj pochopnie

Internet i media społecznościowe dają okazję, jak nigdy wcześniej, oceniania innych często bez ponoszenia konsekwencji swoich słów i bez rozumienia ich skutków. Coraz częściej młodzi ludzie padają ofiarą cyberprzemocy, której sprawcy nie mając bezpośredniego kontaktu ze swoją ofiarą, czując się anonimowi i bezkarni, nie rozumieją, nie widzą i nie odczuwają skutków swoich działań. Taka forma oceniania kogoś poprzez kliknięcie lubię to/nie lubię tego lub napisanie komentarza, często daje oceniającemu poczucie władzy i kontroli. Z drugiej strony, coraz częściej młodzi ludzie budują poczucie własnej wartości na podstawie liczby otrzymanych „lajków” i pozytywnych komentarzy. Negatywne oceny i komentarze na nasz temat wpływają na obniżenie nastroju i poczucia własnej wartości. Ważne jest, aby w młodych ludziach budować świadomość odpowiedzialności za swoje słowa i zrozumienie, jak ważne jest, aby zastanawiali się nad tym, na ile to, co usłyszeli, jest prawdziwe oraz jakie ma konsekwencje dla osoby, której dotyczy.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że ocenianie innych wiąże się z określonymi konsekwencjami. Szczególnie krzywdzące dla innych może być formułowanie ocen w sposób pochopny, nieuważny, bezrefleksyjny, niczym nieuzasadniony.

CZUJĘ: Uczeń rozumie, jak czuje się osoba, na temat której wyraża się krzywdzące opinie.

POMAGAM: Uczeń deklaruje, że będzie starał się unikać formułowania pochopnych ocen na temat innych osób.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „POLSKA - Nie oceniaj pochopnie” .pdf - POBIERZ
Karty pracy ×
Karta pracy nr 1 .docx - POBIERZ
Karta pracy nr 2 .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat