Scenariusze 10-15 lat - Edycja 2 (13-15 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

BRAZYLIA - Szukaj wiedzy i dziel się nią

Wiedza każdego z nas jest inna, gdyż zdobywamy ją w odmiennych sytuacjach czy okolicznościach i mamy różne predyspozycje. Mówimy więc, że każdy z nas dysponuje indywidualnym systemem wiedzy. Nie ma dwóch osób, które miałyby identyczną wiedzę na ten sam temat. Dlatego dzielenie się wiedzą jest jednym z zadań współczesnego człowieka. Dzielenie się ma miejsce w trakcie rozmowy, kiedy ustalamy, co każdy z nas wie na dany temat, a wtedy z „wiedzy indywidualnej” tworzymy „wiedzę wspólną”. Możliwość podzielenia się z innymi własną wiedzą oraz umiejętnościami wywołuje pozytywne emocje. Odczuwamy satysfakcję w sytuacjach, gdy możemy innym przekazać elementy tego, co wiemy. Podobnie inni ludzie odczuwają potrzebę dzielenia się swoją wiedzą. Ważne jest, abyśmy potrafli korzystać z wiedzy innych ludzi i dzielili się z nimi tym, co sami wiemy. Dzięki temu możemy razem z innymi podejmować działania zorientowane na osiągnięcie wspólnego celu.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że warto dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z innymi ludźmi.

CZUJĘ: Uczeń rozumie, że dzielenie się wiedzą jest źródłem pozytywnych emocji i umożliwia działanie dla osiągnięcia wspólnego celu.

POMAGAM: Uczeń wyraża gotowość dzielenia się z innymi swoją wiedzą.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „BRAZYLIA - Szukaj wiedzy i dziel się nią” .pdf - POBIERZ
Załącznik .docx - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat