Scenariusze 6-9 lat - edycja 2

Porozmawiajmy o wartościach

Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest

Bajka o małym kanczylu mówi nam o tym, że bycie innym nie jest niczym złym. Nasze cechy i umiejętności nie tylko przydają się na co dzień, ale też pozwalają robić rzeczy, których pozostali nie potrafią! Jesteśmy różni, ale każdy z nas jest wyjątkowy! Razem możemy więcej, ponieważ się uzupełniamy!

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec, że odmienność może być wartością, a różnorodność jest zasobem grupy i pozwala jej poradzić sobie w trudnej sytuacji. Bajka o małym kanczylu staje się punktem wyjścia do rozmowy o bogactwie i sile płynącej z różnorodności, poczuciu własnej wartości oraz szacunku do innych ludzi.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

bogactwo i siła płynąca z różnorodności, poczucie własnej wartości związane z docenieniem odmienności i wyjątkowości, szanowanie siebie nawzajem

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów, że odmienność może być wartością, a różnorodność jest zasobem grupy i pozwala jej poradzić sobie w trudnej sytuacji.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • wysłucha bajki „Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • podzieli się doświadczeniami związanymi z odkrywaniem swoich mocnych stron,
  • weźmie udział w zabawie z podziałem na grupy według różnych kryteriów,
  • wykona pracę plastyczną – cegiełkę obrazującą jego mocną stronę i zaprezentuje ją innym,
  • wysłucha piosenki „Lubię”,
  • podzieli się z rówieśnikami refleksją na temat tego, co lubi wspólnie z nimi robić.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Lubię” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę