Scenariusze 6-9 lat - edycja 2

Porozmawiajmy o wartościach

Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom

Czasem w codziennym pędzie nie zauważamy, że obok nas ktoś szuka uwagi i zrozumienia. Czasami to nam wydaje się, że nikt nas nie słucha… Jak się wtedy czujemy? Co możemy zrobić?

W czasie lekcji dzieci zostaną uwrażliwione na potrzeby własne i cudze w obszarze komunikowania się. Bajka o starym drzewie staje się punktem wyjścia do rozmowy o szukaniu porozumienia i wspólnego języka, uważności, dostrojeniu się do innych, spokoju i potrzebach.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

szukanie porozumienia i wspólnego języka, uważność, dostrojenie się do innych, spokój, potrzeby

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby własne i innych osób w obszarze komunikowania się.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • wysłucha bajki „Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom”,
  • porozmawia z innymi na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • weźmie udział w zabawie „Przewodnik” uwrażliwiającej na potrzeby drugiej osoby,
  • pozna ćwiczenia rozwijające uważność w stosunku do siebie i innych,
  • weźmie udział w zabawie „Kalambury inaczej” i zastanowi się nad barierami w komunikacji,
  • zatańczy z innymi do piosenki „Czegoś szukamy”,
  • dokończy zdanie: „Łatwiej mi się porozumieć z innymi, gdy…”.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Czegoś szukamy” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę