Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Wiem. Czuję... Pomagam! | Wartości

Każdy z nas może zrobić dla drugiego człowieka coś dobrego, pięknego i szlachetnego. Jeden gest, jedno działanie może wywołać Efekt Domina i zapoczątkować ciąg pozytywnych zdarzeń. Pierwszym krokiem, by zacząć robić to świadomie, jest określenie wartości, którymi chcemy się kierować w życiu. Zapraszamy do skorzystania z inspiracji do pracy nad wybranymi 15 wartościami z uczniami w wieku 6-9 lat.

Omawiane w scenariuszach wartości, takie jak koleżeńskość, dostrzeganie potrzeb innych ludzi, szacunek, poleganie na innych, wiara w siebie, szczęście, radość, odwaga, bohaterstwo, zrozumienie potrzeb innych ludzi, przyjaźń, lojaność, zaufanie, życzliwość, roztropność, troska, miłość czy tolerancja, są wspólne wszystkim ludziom, bez względu na długość i szerokość geograficzną.

Scenariusze zajęć oparte są na „Mądrych bajkach z całego świata” (edycja 3, 2017), które powstały z inspiracji prawdziwymi historiami związanymi z akcjami pomocowymi, które Kulczyk Foundation prowadziła w latach 2015-2016. Akcje bajek dzieją się w Beninie, Brazylii, Grecji, Kolumbii, Malawi, Nepalu, Panamie, Tajlandii, Tanzanii, Timorze Wschodnim, Wietnamie, na Ukrainie i w Polsce.

Realizację lekcji na podstawie scenariuszy można zaplanować na jeden dzień, jak również realizować z sukcesem przez cały tydzień zajęć poświęconych pracy nad rozwojem emocjonalnym najmłodszych uczniów.

Scenariusze zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Łączy nas dobro. Wystarczy je obudzić

Silniejszy pomaga słabszemu, rodzice kochają swoje dzieci, ten, kto ma, dzieli się z tym, który nie ma, ten, kto nie wie, bierze pod uwagę zdanie tego, który wie. Jeśli deklarujemy sobie przyjaźń, to powinniśmy być wobec siebie niezawodni, nikt nie powinien czuć się samotny… Długa jest ta lista, a dotyczy wartości i postaw, które podzielamy, reprezentujemy niezależnie od kultury i miejsca zamieszkania. Pomimo światowych napięć i kryzysów tak naprawdę więcej nas, mieszkańców wspólnej planety, ze sobą łączy niż dzieli. O tym są nasze inspiracje do zajęć z dziećmi „Wiem. Czuję… Pomagam!” na podstawie „Mądrych bajek z całego świata”. Są po to, aby nie zapomnieć, że ktoś bardzo daleki może być nam bardzo bliski.


Od pięciu lat z ekipą Kulczyk Foundation przemierzamy świat, docierając tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Potrzebny jest ten pierwszy krok, pierwsza kostka domina, którą wspólnie popychamy, by wprawiała w ruch kolejne. Pokazujemy nasze akcje pomocowe w dokumentalnym serialu „Efekt Domina” i często ludzie pytają mnie, kto lub co najbardziej utkwiło mi w pamięci. Mam na to jedną odpowiedź: to, że dziecko zawsze jest dzieckiem, miłość miłością, odpowiedzialność odpowiedzialnością, a przyjaźń przyjaźnią. Niezależnie, czy żyjemy w najdalszych zakątkach Afryki, czy na polskiej wsi lub w samym centrum Warszawy.

Oddając w Państwa ręce inspiracje do zajęć z dziećmi „Wiem. Czuję… Pomagam!” na podstawie „Mądrych bajek z całego świata”, chciałabym, by stały się pretekstem do rozmowy z dziećmi, małymi ludźmi, którzy chcą nam, dorosłym pomóc uwierzyć, że świat jest piękny, bo ludzie na nim żyjący mają w sercach łączące ich wartości. Nawet jeśli na tym świecie nie zawsze jest bezpiecznie, nie zawsze sprawiedliwie, to zawsze jest szansa na to, by podać sobie ręce i obudzić w sobie dobro.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

Dominika Kulczyk

Dzieci chcą zrozumieć świat

Dzieci mają dostęp do wielu informacji, które docierają do nich różnymi kanałami. Niekiedy ważne sprawy, o których się dowiadują, toczą się daleko, w innym mieście, kraju, na innym kontynencie. Innym razem dzieją się tuż obok, na sąsiedniej ulicy, w tym samym domu, dotyczą kolegów, przyjaciół.


Dzieci są obserwatorami zdarzeń i zjawisk w świecie, w którym żyją. Zastanawiają się nad tym, co widzą, co słyszą, czego są świadkami. Zadają pytania. Są wśród nich pytania o sprawy zasadnicze: „Po co jestem?”, „Jakie zadanie mają do spełnienia ludzie?”, „Dlaczego w świecie jest tyle niesprawiedliwości?”, „Czy świat ma początek i koniec?”. Zazwyczaj są one kierowane w stronę osób dorosłych: rodziców, dziadków, nauczycieli. Dzieci próbują też same uzyskać odpowiedź na nurtujące je kwestie. Nie zawsze jednak potrafią. Niekiedy te ważne pytania pozostają bez odpowiedzi… Dzieci chcą rozmawiać o tym, co je zastanawia, interesuje, zdumiewa. Dzieci chcą poznawać i rozumieć to, co się dzieje blisko i trochę dalej. Chcą też poznawać i rozumieć siebie i innych ludzi. Chcą rozumieć motywy postępowania innych ludzi, gdyż to umożliwia im kształtowanie właściwych postaw wobec nich.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Autor:

prof. Kinga Kuszak

Scenariusze powstały w oparciu o „Mądre bajki z całego świata” (edycja 3, 2017)

ISBN 978-83-942146-5-4 (dotyczy publikacji załączonej jako PDF całego zeszytu)

Teksty bajek:
Kulczyk Foundation

Autorzy scenariuszy:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
Weronika Pokropińska
Barbara Zielińska

Konsultacja merytoryczna:
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Projekt i opracowanie graficzne:
Justyna Jakubowska

Ilustracje:
Łukasz Ryłko

Fotografie:
Tatiana Jachyra

Nagrania i udźwiękowienie:
Audiorepublica

Korekta:
Anna Sot

Druk, oprawa i tłoczenie płyty:
Paw Druk Sp. z o. o.

Zespół Kulczyk Foundation:
Dominika Kulczyk
Marta Schmude-Olczak
Justyna Kieza
Beata Kopyt
Karolina Mikołajczak
Paweł Orzeszko
Mateusz Kamil Roszak
Anna Samsel
Wioleta Szafryna
Marta Tomaszewska

Czytaj więcej Czytaj mniej
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę