Scenariusze 6-9 lat - edycja 2

Porozmawiajmy o wartościach

Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować

Kiedy każdy widzi tylko czubek swojego nosa, nie dzieje się nic dobrego. Skupione na sobie skrzaty duendes dopiero w obliczu zagrożenia zobaczyły, że dzięki współpracy działa się nie tylko szybciej, ale i ma się z kim porozmawiać czy pobawić! To mądry Jorge nauczył skrzaty, że razem mogą osiągnąć więcej!

W czasie lekcji uczniowie rozwinąć mogą umiejętności kierowania zespołem dzięki ocenie zasobów każdego z członków grupy i siły płynącej ze wspólnoty. Bajka o współpracujących skrzatach staje się punktem wyjścia do rozmowy o dobrym przywództwie, współpracy, wzajemnej pomocy, wspólnocie, szukaniu rozwiązań i wykorzystywaniu swoich umiejętności.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

szukanie porozumienia i wspólnego języka, uważność, dostrojenie się do innych, spokój, potrzeby

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby własne i innych osób w obszarze komunikowania się.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • wysłucha bajki „Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom”,
  • porozmawia z innymi na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • weźmie udział w zabawie „Przewodnik” uwrażliwiającej na potrzeby drugiej osoby,
  • pozna ćwiczenia rozwijające uważność w stosunku do siebie i innych,
  • weźmie udział w zabawie „Kalambury inaczej” i zastanowi się nad barierami w komunikacji,
  • zatańczy z innymi do piosenki „Czegoś szukamy”,
  • dokończy zdanie: „Łatwiej mi się porozumieć z innymi, gdy…”.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Tak właśnie tak” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę