Scenariusze 6-9 lat - edycja 2

Porozmawiajmy o wartościach

Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę

Czy mamy się godzić na to, że ktoś nas źle traktuje? Ile siły i odwagi kosztowało małą trzcinkę Agape, żeby przeciwstawić się samemu królowi?

W czasie lekcji uczniowie zostaną uwrażliwieni na konieczność przeciwstawiania się krzywdzie i będą mogli dostrzec możliwość uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych od innych.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

szacunek należny każdemu, sprzeciw wobec niesprawiedliwości i przemocy, poczucie własnej wartości, pomoc, granice

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Uwrażliwienie uczniów na konieczność przeciwstawiania się krzywdzie i dostrzeżenie przez nich możliwości uzyskania od innych pomocy w sytuacjach trudnych.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • wysłucha bajki „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • weźmie udział w ćwiczeniu rozwijającym umiejętność inicjowania kontaktu,
  • weźmie udział w ćwiczeniu pozwalającym doświadczyć bycia słuchanym i podzieli się swoimi odczuciami z innymi,
  • odegra scenkę sytuacyjną przedstawiającą radzenie sobie z agresją słowną,
  • wykona pracę plastyczną „Kto może mi pomóc?”,
  • wysłucha piosenki „Echo”,
  • dokończy zdanie: „Gdy dzieje mi się krzywda, mogę…”.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Echo” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę