Scenariusze 6-9 lat - edycja 2

Porozmawiajmy o wartościach

Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie

Niektórzy myślą, że wiedzą wszystko najlepiej i nawet nie sprawdzają, czy to, co usłyszeli, jest prawdą. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy do głosu dochodzi strach! Podobnie myślały kamienie dokuczające Mekere, aż same nie zobaczyły, że świat jest inny, niż im się wydawało.

W czasie lekcji dzieci będą mogły doświadczyć spojrzenia na znaną sytuację z innej perspektywy. Bajka o rajskim ptaku Mekere staje się punktem wyjścia do rozmowy o szacunku, otwartości na zmianę swoich przekonań, dbaniu o wspólne dobro i docenianiu własnej roli.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

spojrzenie na znaną sytuację z innej perspektywy, szacunek, otwartość na zmianę swoich przekonań, dbanie o wspólne dobro, docenianie swojej roli

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Doświadczenie przez uczniów spojrzenia na znaną sytuację z innej perspektywy.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • wysłucha bajki „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie”,
  • porozmawia z innymi na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • weźmie udział w dyskusji „Spójrzmy z drugiej strony” i zaproponuje nietypowe rozwiązania sytuacji,
  • zastanowi się nad sposobami reagowania w sytuacjach, gdy komuś dzieje się krzywda, i przećwiczy je w scenkach,
  • podejmie próbę spojrzenia na swoją klasę z innej niż zwykle perspektywy i przedstawi to za pomocą rysunku,
  • wysłucha piosenki „Góra”,
  • dokończy zdanie: „Dzięki zmianie perspektywy, z której patrzę, …”.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Góra” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę