Scenariusze 6-9 lat - edycja 2

Porozmawiajmy o wartościach

Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły

Czasami dobrze jest spojrzeć na swoje życie oczami innych. Dowiedziały się o tym Maisa i Naima, przekonane o tym, że ludziom dookoła dzieje się lepiej. Lepiej? Po prostu inaczej! W życiu każdego z nas może istnieć coś, co jest dla nas szczególnie ważne, a czego na co dzień nie zauważamy. Niekiedy potrzebujemy zmiany punktu widzenia, żeby to sobie uświadomić!

W czasie lekcji dzieci będą mogły zwrócić uwagę na sytuację własną i innych osób, oraz docenić to, co same posiadają. Bajka o Maisie i Naimie staje się punktem wyjścia do autorefleksji oraz służy kształtowaniu umiejętności dystansowania się (wglądu) i szacunku do tego, co się ma.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

autorefleksja i umiejętność nabrania dystansu (wglądu), umiejętność zastanowienia się nad swoją sytuacją i sytuacją innych, szanowanie tego, co się ma

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Zwrócenie uwagi uczniów na ich sytuację oraz sytuację innych osób i zachęcenie do tego, by docenić to, co się ma.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • wysłucha bajki „Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły”,
  • porozmawia z innymi na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • porozmawia z kolegą lub koleżanką na temat miłych i trudnych sytuacji przywołanych we wspomnieniach,
  • poszuka z innymi jasnych stron różnych sytuacji,
  • posłucha piosenki „Chwilka”,
  • narysuje na karteczkach swoje miłe wspomnienia i zgromadzi je w butelce,
  • dokończy zdanie: „Cieszę się z tego, że mam…”.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Chwilka” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę