Scenariusze 3-6 lat - edycja 1

Porozmawiajmy o emocjach

Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę

Czy mamy się godzić na to, że ktoś nas źle traktuje? Ile siły i odwagi kosztowało małą trzcinkę Agape, żeby przeciwstawić się samemu królowi?

W czasie lekcji dzieci rozwijać będą swoje kompetencje emocjonalne, ucząc się identyfikowania własnych stanów emocjonalnych. Bajka o królu Sambulo i trzcinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o złości i uldze wynikającej z poradzenia sobie z tą emocją.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

złość, radzenie sobie ze złością – ulga

CELE ZAJĘĆ

Cel ogólny:

  • identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych,
  • rozwijanie kompetencji emocjonalnych.

Cele szczegółowe:

  • zachęcanie do aktywnego słuchania tekstów literackich,
  • rozpoznawanie i rozumienie istoty takich uczuć i emocji, jak złość i radzenie sobie ze złością – ulga,
  • zachęcanie do wczuwania się w emocje innych,
  • wyrażanie uczuć za pomocą ruchu, mimiki, ekspresji plastycznej,
  • rozróżnianie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Echo” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Powiązane materiały warte chwili

Pierwsze kroki w świecie uczuć i emocji

Dzieci przedszkolne doświadczają coraz bardziej zróżnicowanych i skomplikowanych emocji i uczuć. Często nie potrafią sobie z nimi poradzić. Celem wychowawców jest pomóc im rozpoznawać, regulować i wyrażać to, co przeżywają. Jak uczyć emocji najmłodsze dzieci?

Dowiedz się więcej

Nie ma edukacji bez relacji

Zwykle najwięcej uczymy, kiedy nawet nie próbujemy tego robić. Kiedy nasi uczniowie sami odkrywają prawdę o sobie i otaczającym ich świecie. Dlatego warto budować w szkole klimat troski i ciepła, zrozumienia i otwartości na innych, bez wrogości, podziałów, bez dogmatyzmów i racji… W takich warunkach łatwiej o tę najważniejszą w życiu naukę.

Dowiedz się więcej