Scenariusze 3-6 lat - edycja 1

Porozmawiajmy o emocjach

Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom

Czasem w codziennym pędzie nie zauważamy, że obok nas ktoś szuka uwagi i zrozumienia. Czasami to nam wydaje się, że nikt nas nie słucha… Jak się wtedy czujemy? Co możemy zrobić? 

W czasie lekcji dzieci rozwijać będą swoje kompetencje emocjonalne, ucząc się identyfikowania własnych stanów emocjonalnych. Bajka o starym drzewie staje się punktem wyjścia do rozmowy o poczuciu bycia niesłuchanym oraz o doświadczaniu życzliwości.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE
poczucie bycia niesłuchanym, doświadczenie życzliwości

CELE ZAJĘĆ    

Cel ogólny: 

  • identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych, 
  • rozwijanie kompetencji emocjonalnych.

Cele szczegółowe: 

  • zachęcanie do aktywnego słuchania tekstów literackich, 
  • rozumienie uczuć: związanych z poczuciem bycia niesłuchanym i życzliwością, 
  • zachęcanie do wczuwania się w emocje innych, 
  • doskonalenie umiejętności werbalizowania uczuć, 
  • budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, 
  • wyrażanie uczuć za pomocą ruchu, ekspresji plastycznej.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Czegoś szukamy” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Powiązane materiały warte chwili

Pierwsze kroki w świecie uczuć i emocji

Dzieci przedszkolne doświadczają coraz bardziej zróżnicowanych i skomplikowanych emocji i uczuć. Często nie potrafią sobie z nimi poradzić. Celem wychowawców jest pomóc im rozpoznawać, regulować i wyrażać to, co przeżywają. Jak uczyć emocji najmłodsze dzieci?

Dowiedz się więcej

Nie ma edukacji bez relacji

Zwykle najwięcej uczymy, kiedy nawet nie próbujemy tego robić. Kiedy nasi uczniowie sami odkrywają prawdę o sobie i otaczającym ich świecie. Dlatego warto budować w szkole klimat troski i ciepła, zrozumienia i otwartości na innych, bez wrogości, podziałów, bez dogmatyzmów i racji… W takich warunkach łatwiej o tę najważniejszą w życiu naukę.

Dowiedz się więcej