Scenariusze 3-6 lat - edycja 1

Porozmawiajmy o emocjach

Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie

Niektórzy myślą, że wiedzą wszystko najlepiej i nawet nie sprawdzają, czy to, co usłyszeli, jest prawdą. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy do głosu dochodzi strach! Podobnie myślały kamienie dokuczające Mekere, aż same nie zobaczyły, że świat jest inny, niż im się wydawało.

W czasie lekcji dzieci rozwijać będą swoje kompetencje emocjonalne, ucząc się identyfikowania własnych stanów emocjonalnych. Bajka o rajskim ptaku Mekere i kamieniach staje się punktem wyjścia do rozmowy o niechęci do innych oraz zaciekawieniu drugą osobą po pokonaniu stereotypu.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

niechęć, zaciekawienie

CELE ZAJĘĆ

Cel ogólny: 

  • identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych, 
  • rozwijanie kompetencji emocjonalnych.

Cele szczegółowe: 

  • zachęcanie do aktywnego słuchania tekstów literackich, 
  • rozumienie emocji niechęci, uczucia zaciekawienia, 
  • uwrażliwianie na emocje innych, 
  • rozwijanie umiejętności współpracy, 
  • doskonalenie umiejętności werbalizowania uczuć; 
  • budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, 
  • wyrażanie uczuć za pomocą ruchu i ekspresji plastycznej.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie” .pdf - POBIERZ
Bajka audio „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie” .mpga - POBIERZ
Piosenka „Góra” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Powiązane materiały warte chwili

Pierwsze kroki w świecie uczuć i emocji

Dzieci przedszkolne doświadczają coraz bardziej zróżnicowanych i skomplikowanych emocji i uczuć. Często nie potrafią sobie z nimi poradzić. Celem wychowawców jest pomóc im rozpoznawać, regulować i wyrażać to, co przeżywają. Jak uczyć emocji najmłodsze dzieci?

Dowiedz się więcej

Nie ma edukacji bez relacji

Zwykle najwięcej uczymy, kiedy nawet nie próbujemy tego robić. Kiedy nasi uczniowie sami odkrywają prawdę o sobie i otaczającym ich świecie. Dlatego warto budować w szkole klimat troski i ciepła, zrozumienia i otwartości na innych, bez wrogości, podziałów, bez dogmatyzmów i racji… W takich warunkach łatwiej o tę najważniejszą w życiu naukę.

Dowiedz się więcej