Scenariusze 6-9 lat - edycja 3

Porozmawiajmy o wartościach

Wracamy z podróży do naszego świata wartości | Podsumowanie

Ostatnie zajęcia w cyklu poświęcone są refleksji nad tematami, które były poruszane w czasie wcześniejszych spotkań. Co uczniom szczególnie zapadło w pamięć? Czy zmieniło to ich spojrzenie na to, co sami uważają za najważniejsze?

Wspólnie przyjrzycie się owocom Waszej wyprawy, zawartości teczek-walizek. Uczniowie będą także rozmawiać o tym, co zapamiętali o odwiedzonych krajach i bohaterach, którzy dzielili się z nimi swoimi przemyśleniami.

 

Cel główny

  • Wspólna refleksja nad wartościami poznanymi podczas cyklu zajęć.

Cele szczegółowe

Uczeń:

  • rozumie, że ludzie kierują się w życiu różnymi wartościami;
  • definiuje wartości takie jak: wolność, wyrażanie siebie, empatia, odwaga, samodzielność, dbanie o siebie, odporność psychiczna, zaangażowanie;
  • wskazuje wartości, które są dla niego ważne;
  • opowiada, w jaki sposób sam realizuje omówione wartości w swoim życiu.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców i opiekunów .pdf - POBIERZ
„Wartości” – karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę