Scenariusze 6-9 lat - edycja 3

Porozmawiajmy o wartościach

Zaangażowanie | Peru

Czym jest zaangażowanie? Uczniowie zapoznają się z historią dzieci, które mieszkają w Iquitos w Peru – największym mieście, do którego nie da się dotrzeć drogą lądową. Jedna z dzielnic Belén – jest regularnie zalewana na prawie pół roku wodami dorzecza Amazonki, więc domy stoją po prostu w wodzie. Samo zanurzenie części domu w wodzie nie jest tak dużym problemem, jak to, że małe dzieci mogą wpaść do wody, wychodząc z domu, mogą się utopić i są narażone na zakażenia chorobami wywoływanymi przez zanieczyszczona wodę. Organizacja INFANT wspierana przez Kulczyk Foundation prowadzi w Belén zajęcia pokazujące dzieciom, jak ważne jest ich zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa i dbania o zdrowie swoje oraz całej społeczności. Jednym z projektów, których pomysłodawcami były dzieci, jest zorganizowanie ekipy ratunkowej wyszkolonej w pomaganiu małym dzieciom. Dzięki współpracy z lokalną policją nauczyły się, jak reagować, gdy dziecko wpadnie do wody. Zmniejszyła się liczba utonięć, starsze dzieci regularnie uczą pływać młodsze, a same trenują udzielanie pierwszej pomocy. Ta historia staje się punktem wyjścia do rozmowy o tym, w co chcieliby się zaangażować uczniowie Waszej klasy. Sami wybiorą problem, który według nich jest ważny, i razem zaplanujecie kolejne działania.

 

Cel główny

  • Zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie zaangażowania.

Cele szczegółowe

Uczeń:

  • definiuje zaangażowanie jako wartość;
  • rozumie, że kiedy zauważy problem, może szukać rozwiązań;
  • wie, że ma wpływ na otaczającą rzeczywistość, choć w ograniczonym zakresie;
  • rozumie, że kiedy mu na czymś zależy, powinien pomyśleć o tym, jak to osiągnąć i co może zrobić;
  • wie, że może prosić dorosłych o wsparcie w rozwiązywaniu problemów, które są dla niego ważne.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców i opiekunów .pdf - POBIERZ
List od Milagros .pdf - POBIERZ
Zdjęcia – materiał dodatkowy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę