Scenariusze 6-9 lat - edycja 3

Porozmawiajmy o wartościach

Dbanie o siebie | Indonezja

Co znaczy dbać o siebie? W czasie zajęć porozmawiacie o tym, jak ważne jest dbanie o siebie zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Uczniowie zapoznają się z historią chłopca z Indonezji, który mieszka w ubogiej miejscowości na wyspie Sumba. Opowie im o tym, jak brak dostępu do czystej wody, w konsekwencji niski poziom higieny, w połączeniu z ubóstwem oraz występowaniem komarów, które roznoszą malarię, wpływa na życie mieszkańców wyspy. Zajęcia poświęcone są omówieniu tego, jak ważne jest regularne dbanie o siebie i w jaki sposób możemy to na co dzień robić, wykorzystując to, co jest dla nas dostępne. W czasie lekcji zwrócicie też uwagę na to, że dbanie o zdrowie, np. mycie rąk, zębów, zdrowe odżywianie się i ruch, jest bardzo ważne, jeśli chce się mieć siłę do realizacji swoich marzeń i planów.

 

Cel główny

  • Zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie dbania o siebie.

Cele szczegółowe

Uczeń:

  • określa, co to znaczy dbać o siebie;
  • opowiada o czynnościach, które wykonuje codziennie, by o siebie dbać;
  • wymienia elementy składające się na zdrowy styl życia (odżywianie, higiena osobista, aktywność ruchowa, odpoczynek, sen itp.);
  • uzasadnia znaczenie codziennego dbania o siebie.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców i opiekunów .pdf - POBIERZ
List od Ariefa .pdf - POBIERZ
Zdjęcia – materiały dodatkowe .pdf - POBIERZ
Szkielet ryby – materiał dodatkowy .pdf - POBIERZ
„Jak dbam o siebie?” – karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę