Scenariusze 6-9 lat - edycja 3

Porozmawiajmy o wartościach

Empatia | Lesotho

Czym jest empatia? W czasie zajęć uczniowie poznają historię swojej rówieśnicy z Lesotho, gdzie mieszka w jednej z Wiosek Dziecięcych SOS. Znalazły tam dom dzieci, które straciły rodziców. Zostały przyjęte ze wszystkimi emocjami, które przeżywają. Mogą być smutne, mogą też czuć radość, a uważni dorośli towarzyszą im we wszystkim, co w danej chwili przeżywają, dzięki czemu dzieci mogą się poczuć w tym miejscu bezpiecznie.

Żeby pomóc uczniom zrozumieć, na czym polega empatia, stworzycie „okulary empatii”, uczniowie odegrają różne scenki, będące punktem wyjścia do omówienia przykładów zachowań empatycznych.

 

Cel główny

  • Zwrócenie uwagi uczniów na to, czym jest empatia.

Cele szczegółowe

Uczeń:

  • definiuje pojęcie empatii;
  • podaje przykłady zachowań empatycznych (np. uważne słuchanie drugiej osoby, zadawanie pytania, nieporównywanie czyiś uczuć ze swoimi uczuciami, nieocenianie, niedoradzanie rozwiązań, gdy ktoś o to nie prosi);
  • postrzega empatię jako wartość;
  • rozumie, że dzięki empatii możemy dobrze żyć z innymi ludźmi, ponieważ staramy się patrzeć na sytuację tak, jak widzą ją inni ludzie.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców i opiekunów .pdf - POBIERZ
List od Lineo .pdf - POBIERZ
Okulary empatii - szablon .pdf - POBIERZ
Kwiatek empatii - karta pracy .pdf - POBIERZ
Zdjęcia - materiał dodatkowy .pdf - POBIERZ
Dymki komiksowe - materiał dodatkowy .pdf - POBIERZ
Definicja „empatii” – szablon rozsypanki .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę