Scenariusze 6-9 lat - edycja 3

Porozmawiajmy o wartościach

Nasze podróże bliskie i dalekie | Wprowadzenie

Pierwsze zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z tematyką całego cyklu „Podróży po świecie wartości”. Dzieci będą rozmawiać o tym, czym są wartości, i zostaną wprowadzone w narrację podróży. Wspólnie zastanowicie się, jakie cele mają nasze bliższe i dalsze podróże, co ważnego dla nas i naszych bliskich robimy podczas tych podróży. Porozmawiacie o wartościach jako sprawach, które są przez nas uważane za ważne, cenne, WARTOŚCIOWE, czyli warte naszego wysiłku i czasu, poświęcania im naszej uwagi.

 

Cel główny

  • Zwrócenie uwagi uczniów na to, czym są wartości i jak można je zdefiniować.

Cele szczegółowe

Uczeń:

  • tworzy własną definicję wartości;
  • postrzega wartości jako drogowskazy, które pomagają w dokonywaniu wyborów;
  • opowiada, czym jest dla niego doświadczenie podróży;
  • zastanawia się, co jest ważne w przygotowaniu do podróży;
  • zapoznaje się z położeniem na mapie świata takich państw, jak: Ghana, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Lesotho, Namibia, Nepal, Peru, Wenezuela;
  • przygotowuje teczkę-walizkę;
  • *opracowuje własną hierarchię wartości (zadanie dodatkowe).

Materiały do pobrania ×
Scenariusz .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców i opiekunów .pdf - POBIERZ
Szkatułki wartości - karta pracy .pdf - POBIERZ
Identyfikator do walizki - szablon .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę