Scenariusze 6-9 lat - edycja 3

Porozmawiajmy o wartościach

Odwaga | Nepal

Czym jest odwaga? Uczniowie zapoznają się z historią swojej rówieśniczki z Nepalu, która opowiada im, co dla niej oznacza bycie odważnym na co dzień: przezwyciężanie strachu, nieśmiałości, sprzeciwianie się, kiedy widzi się niesprawiedliwość, np. w przypadku zachowań dyskryminacyjnych. Porozmawiacie o tym, że odwaga to nie tylko odważne czyny, ale i przyznanie się do błędu. W czasie zajęć znajdziecie też czas na omówienie ważnego elementu odwagi, którym jest świadomość kosztów, jakie się poniesie, jeśli się na nią nie zbierze – wspólnie rozważycie, czy poniesienie konsekwencji jest na dłuższą metę lepsze niż trwanie w strachu, czy przezwyciężenie obaw i obronienie tego, na czym nam zależy, jest bardziej korzystne niż oddanie tego walkowerem. Porozmawiacie także o tym, że odwaga pomaga przezwyciężać strach, mówić o trudnych tematach, radzić sobie w sytuacjach, gdy coś nam nie wychodzi, daje też siłę, żeby bronić swoich racji i umieć ponosić konsekwencje swoich działań.

 

Cel główny

  • Zwrócenie uwagi uczniów na to, czym jest odwaga.

Cele szczegółowe

Uczeń:

  • definiuje odwagę;
  • wyjaśnia, na czym polega odwaga (jest wewnętrzną siłą, świadomością konsekwencji podejmowanych decyzji i działań, umiejętnością ich przyjęcia);
  • wyjaśnia, że odwaga ma różne oblicza, np. polega na przezwyciężeniu strachu, by osiągnąć ważny cel, na przyznaniu się do błędu, na obronie własnych racji, wyrażaniu własnego zdania.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców i opiekunów .pdf - POBIERZ
List od Abhayi .pdf - POBIERZ
Zdjęcia - materiały dodatkowe .pdf - POBIERZ
Medale za odwagę – szablon .pdf - POBIERZ
„To było naprawdę odważne!” – karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę