Scenariusze 6-9 lat - edycja 3

Porozmawiajmy o wartościach

Wolność | Ghana

Czym jest wolność? W czasie zajęć uczniowie poznają historię dzieci z Ghany, które zamiast chodzić do szkoły wykonują niebezpieczne prace związane z łowieniem ryb na jeziorze Wolta. Na podstawie ich prawdziwych doświadczeń rozważycie, co to znaczy wolność, jakie są jej ograniczenia i jak jest cenna.

 

Cel główny

  • Zwrócenie uwagi uczniów na to, czym jest wolność.

Cele szczegółowe

Uczeń:

  • definiuje wolność jako prawo do postępowania zgodnie z własną wolą;
  • rozumie, że wolność jednostki ma swoje granice - nie można realizować własnego prawa do wolności kosztem innych ludzi;
  • wyznacza granice wolności określone własnym bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem i prawem do wolności drugiej osoby.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz .pdf - POBIERZ
Informacja dla rodziców i opiekunów .pdf - POBIERZ
List od Maame .pdf - POBIERZ
Zdjęcia - materiał dodatkowy .pdf - POBIERZ
„Wolność” – karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę