Scenariusze 10-15 lat - Edycja 3 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

KOLUMBIA - Twórz wspólnotę

Jedną z ważniejszych potrzeb młodych ludzi jest potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej. Uczniowie w wieku 10-12 lat szukają akceptacji, wsparcia kolegów i koleżanek. Interesują się tym samym co ich rówieśnicy. Są gotowi do określania wspólnych celów i podejmowania wynikających z nich zadań. Jednocześnie potrafią zrezygnować z indywidualnych celów i preferencji na rzecz tych, które grupa uznała za istotne. Funkcjonowanie w środowisku rówieśników daje jednostce poczucie bezpieczeństwa, a między członkami grupy tworzy się specyficzna więź, która sprawia, że grupa staje się spoista, zwarta, zdolna do skutecznego działania. To ogromny potencjał młodych ludzi, który staje się podstawą tworzenia przez nich relacji przyjacielskich. Dzięki więzi grupowej kształtuje się też poczucie solidarności. Uczniowie są więc zdolni do tworzenia wspólnoty, której członków łączy relacja solidarności, co przejawia się tym, że wspierają się, współdziałają i wspólnie ponoszą odpowiedzialność za swoje działania. W grupie rówieśniczej – we wspólnocie - uczą się takich pojęć, jak: zobowiązanie, lojalność, odpowiedzialność za przyjaciela i za grupę. Rozwijają takie uczucia, jak m.in.: pragnienie chronienia przyjaciół przed sytuacjami niebezpiecznymi, zagrażającymi, chęć dzielenia z nimi radości i trosk. To zatem najlepszy moment, aby podczas klasowych rozmów podjąć temat wspólnoty, razem spróbować ją zdefiniować, określić motywy działań wspólnotowych, a może również wyznaczyć sobie wspólne cele. Zapraszamy do działań inspirowanych reportażem na temat wspólnoty założonej w Kolumbii przez Patricię Guerrero.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, iż poczucie przynależności jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdaje sobie sprawę, że bycie częścią wspólnoty może zmienić jakość życia.

CZUJĘ: Uczeń zdaje sobie sprawę, że tworzenie wspólnoty i dobre relacje z innymi ludźmi zapewniają poczucie komfortu emocjonalnego.

POMAGAM: Uczeń pomaga swoim rówieśnikom, angażuje się w życie szkolnej i lokalnej społeczności.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „KOLUMBIA - Twórz wspólnotę” .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat

Powiązane materiały warte chwili

Nie ma edukacji bez relacji

Zwykle najwięcej uczymy, kiedy nawet nie próbujemy tego robić. Kiedy nasi uczniowie sami odkrywają prawdę o sobie i otaczającym ich świecie. Dlatego warto budować w szkole klimat troski i ciepła, zrozumienia i otwartości na innych, bez wrogości, podziałów, bez dogmatyzmów i racji… W takich warunkach łatwiej o tę najważniejszą w życiu naukę.

Dowiedz się więcej

Stereotypy. Minipodręcznik świadomego użytkownika

Skąd się biorą stereotypy? To efekt uboczny „chodzenia na skróty” naszego umysłu i korzystania w myśleniu z heurystyk zamiast logicznych reguł. Stereotypy przeszkadzają w adekwatnym widzeniu siebie i innych, ale można je unieszkodliwić, zauważając ich automatyczne pojawienie się.

Dowiedz się więcej