Scenariusze 10-15 lat - Edycja 3 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

RWANDA - Szukaj przestrzeni do porozumienia się

Każdego dnia komunikujemy się z innymi. W różnych sytuacjach porozumiewamy się słownie (werbalnie) i niewerbalnie. Komunikacja umożliwia ludziom wymianę myśli, ustalanie wspólnych celów i podejmowanie działań. Aby była skuteczna, każdy z jej uczestników powinien się w nią zaangażować, a także umożliwić innym uczestniczenie w procesie wymiany informacji. Dobrze, jeśli porozumiewające się osoby zdają sobie sprawę z możliwych blokad i barier komunikacyjnych oraz w miarę możliwości potrafią je niwelować, pokonywać. Aby człowiek chciał pomóc innym w pełni uczestniczyć w akcie komunikacji, powinien wiedzieć, co czują osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się. Empatia może być wynikiem przywołania własnych doświadczeń i refleksji nad nimi. Proponujemy zatem udział w lekcji, podczas której uczniowie zostaną zainspirowani do takich właśnie przemyśleń, do wspólnego zastanowienie się, a następnie do poszukiwania sposobów tworzenia przestrzeni do porozumienia.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że porozumienie się wymaga aktywności i zaangażowania wszystkich uczestników procesu komunikacji.

CZUJĘ: Uczeń rozumie, jak czują się osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się z innymi.

POMAGAM: Uczeń wyraża gotowość do tworzenia sobie i innym ludziom przestrzeni sprzyjającej skutecznej komunikacji.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „RWANDA - Szukaj przestrzeni do porozumienia się” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat

Powiązane materiały warte chwili

Nie ma edukacji bez relacji

Zwykle najwięcej uczymy, kiedy nawet nie próbujemy tego robić. Kiedy nasi uczniowie sami odkrywają prawdę o sobie i otaczającym ich świecie. Dlatego warto budować w szkole klimat troski i ciepła, zrozumienia i otwartości na innych, bez wrogości, podziałów, bez dogmatyzmów i racji… W takich warunkach łatwiej o tę najważniejszą w życiu naukę.

Dowiedz się więcej

Stereotypy. Minipodręcznik świadomego użytkownika

Skąd się biorą stereotypy? To efekt uboczny „chodzenia na skróty” naszego umysłu i korzystania w myśleniu z heurystyk zamiast logicznych reguł. Stereotypy przeszkadzają w adekwatnym widzeniu siebie i innych, ale można je unieszkodliwić, zauważając ich automatyczne pojawienie się.

Dowiedz się więcej