Scenariusze 10-15 lat - Edycja 3 (10-12 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

INDIE - Szanuj granice innych ludzi i nie pozwól przekraczać własnych

Każdy człowiek ma indywidualną przestrzeń fizyczną i psychiczną, która jest zarezerwowana tylko dla niego. Tej przestrzeni nikomu nie wolno przekraczać wbrew jego woli, nawet osobom bardzo bliskim. Każdy człowiek ma przestrzeń, do której zaprasza wyłącznie osoby najbliższe, wybrane przez siebie – rodzinę, przyjaciół. Jest ona zarezerwowana wyłącznie dla nich. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że mają prawo do dbania o to, co jest ich indywidualną własnością – o swoją przestrzeń i granice ją wytyczające. Tą własnością jest intymna przestrzeń i przedmioty, które uważa za ważne i własne, to też myśli, uczucia, przeżycia i doświadczenia. Osoby, które nie potrafią określić swoich fizycznych granic, nie mogą zareagować w sytuacji, gdy ktoś te granice przekracza. Mimo dyskomfortu, kosztem cierpienia i bólu, podporządkowują się, ulegają. Lekcja, do której zapraszamy, dotyczy określania własnych granic. Uczniowie mają okazję doświadczyć, jak czują się ludzie, gdy ich fizyczne granice są przekraczane, mogą na ten temat porozmawiać z rówieśnikami. Mają okazję, by poznać i określić własne granice. To doświadczenie ułatwi im zrozumienie emocjonalnej sytuacji osób, których granice są przekraczane.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, że każdy człowiek ma granice fizyczne, których nie należy przekraczać.

CZUJĘ: Uczeń wie, kiedy jego fizyczne granice zostały przekroczone i jak to zakomunikować. Szanuje granice innych. Wie, że informowanie o granicach jest podstawą ich nieprzekraczania.

POMAGAM: Uczeń jest gotowy szanować granice swoje i innych ludzi.


Materiały do pobrania ×
Scenariusz „INDIE - Szanuj granice innych ludzi i nie pozwól przekraczać własnych” .pdf - POBIERZ
Karta pracy .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat

Powiązane materiały warte chwili

Nie ma edukacji bez relacji

Zwykle najwięcej uczymy, kiedy nawet nie próbujemy tego robić. Kiedy nasi uczniowie sami odkrywają prawdę o sobie i otaczającym ich świecie. Dlatego warto budować w szkole klimat troski i ciepła, zrozumienia i otwartości na innych, bez wrogości, podziałów, bez dogmatyzmów i racji… W takich warunkach łatwiej o tę najważniejszą w życiu naukę.

Dowiedz się więcej

Stereotypy. Minipodręcznik świadomego użytkownika

Skąd się biorą stereotypy? To efekt uboczny „chodzenia na skróty” naszego umysłu i korzystania w myśleniu z heurystyk zamiast logicznych reguł. Stereotypy przeszkadzają w adekwatnym widzeniu siebie i innych, ale można je unieszkodliwić, zauważając ich automatyczne pojawienie się.

Dowiedz się więcej