Scenariusze 10-15 lat - Edycja 3 (13-15 lat)

Porozmawiajmy o działaniach i postawach

BANGLADESZ - Żyj w zgodzie z innymi

Zgoda jest podstawą współpracy. Aby współdziałać, ludzie muszą zgodzić się w zasadniczych kwestiach. Uzgodnić wizję współpracy, jej założenia, główne cele, sposoby ich osiągania itp., czyli osiągnąć konsensus. Zgoda wymaga tego, aby wykonać gest w stronę drugiego człowieka. Mówimy przecież wyciągnąć rękę do zgody, czyli zaprosić do wspólnego pochylenia się nad sprawą w celu uzyskania rezultatu, który zadowoli każdą ze stron. Jednak żeby dojść do zgody z drugim człowiekiem, trzeba go najpierw poznać. Kiedy skoncentrujemy uwagę na innej osobie, dostrzeżemy, jaka jest, czego potrzebuje, co jest dla niej ważne. Wówczas łatwiej zrozumiemy jej potrzeby i preferencje życiowe. Wtedy możemy też zauważyć, że są one w wielu zasadniczych kwestiach zbliżone do naszych potrzeb i preferencji. Jeżeli to uchwycimy i zrozumiemy, łatwiej będzie nam żyć z kimś w zgodzie, ponieważ będziemy o nią zabiegać wspólnymi siłami. Warto też przy okazji tej ważnej lekcji dotyczącej kształtowania postawy prospołecznej przypomnieć słowa Mikołaja Reja – „w zgodzie małe urastały państwa, w niezgodzie wielkie upadały”. Zapraszamy do wspólnych działań, których celem jest osiągnięcie porozumienia. Zadbajmy o to, by nasi uczniowie podzielili przekonanie, że concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur (zgoda buduje, niezgoda rujnuje). Lekcja, którą proponujemy, może być interesującą inspiracją do przyjęcia takiej postawy.

CELE ZAJĘĆ

WIEM: Uczeń wie, dlaczego ważne jest życie w zgodzie z innymi. Zdaje sobie sprawę z konsekwencji braku zgody między ludźmi.

CZUJĘ: Ma świadomość, jak czują się ludzie, którzy nie żyją w zgodzie z innymi.

POMAGAM: Podejmuje działania, aby pomóc w odbudowywaniu porozumienia pomiędzy poszczególnymi osobami, grupami.


MATERIAŁY DO POBRANIA ×
Scenariusz „BANGLADESZ – Żyj w zgodzie z innymi” .pdf - POBIERZ
Karta pracy nr 1 .pdf - POBIERZ
Karta pracy nr 2 .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę

Archiwum scenariuszy 10-15 lat