Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak ocelocik Luis nie zostawił słabszego w potrzebie

Gdy komuś dzieje się krzywda, trzeba pomóc, a nie tylko się przyglądać. Kiedy już się pomaga, to trzeba zrobić to tak, żeby pomóc naprawdę. Przekonał się o tym ocelocik Luis. Ruszył na pomoc, wziął na siebie odpowiedzialność za kogoś innego niż on sam! To wydarzenie wiele go nauczyło. Sprawiło, że został dobrym i odważnym ocelotem.

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec wartość okazywania troski innym. Bajka o ocelociku Luisie staj się punktem wyjścia do rozmowy o trosce o innych ludzi i zwierzęta.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

troska, okazywanie troski innym ludziom, okazywanie troski zwierzętom, lekarz jako osoba okazująca troskę innym

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów wartości okazywania troski innym.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak ocelocik Luis nie zostawił słabszego w potrzebie”,
  • podejmie refleksję nad zagadnieniami przedstawionymi w treści bajki,
  • stworzy mapę myśli do pojęcia: „troska”,
  • wykona pantomimę,
  • stworzy listę dobrych rad, jak opiekować się zwierzętami,
  • wskaże zawody, które wymagają umiejętności okazywania innym troski,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak ocelocik Luis nie zostawił słabszego w potrzebie” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak ocelocik Luis nie zostawił słabszego w potrzebie” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak ocelocik Luis nie zostawił słabszego w potrzebie” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę