Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia

Mały dzik Danyło kochał swój las i gotów był w pojedynkę bronić swego domu. Nawet wilki przestraszyły się niedźwiedzia Borysa, ale nie on. Danyło poczuł, że nie może pozwolić intruzowi zniszczyć spokoju rodzinnego lasu. Dziczkowi pomógł jego spryt i odwaga. Zdobył szacunek innych!

W trakcie lekcji uczniowie będą mogli zrozumieć, czym jest i jak może przejawiać się bohaterstwo. Bajka o małym dziku Danyło staje się punktem wyjścia do rozmowy o odwadze, bohaterstwie, bezpieczeństwie i stawianiu czoła problemom.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

problem, obrona, odwaga, bohaterstwo, bohater, dom, bezpieczeństwo

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Zrozumienie, czym jest i jak może się przejawiać bohaterstwo.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat treści bajki,
  • sformułuje definicję pojęcia „problem”,
  • poda przykłady rozwiązania sytuacji trudnych (problemowych),
  • określi, kim jest bohater i jakie cechy posiada,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę