Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak mały Nyima pomógł wielkiemu człowiekowi śniegu

Z pewnością słyszeliście wiele razy o Yeti, człowieku śniegu. Nikt go nigdy nie widział, ale wszyscy mówią, że istnieje. Prawie wszyscy, bo mały chłopczyk Nyima nic nie mówi, a widział człowieka śniegu. Nie mówi, bo dba o bezpieczeństwo swojego nowego przyjaciela.

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec i zrozumieć znaczenie przyjaźni. Bajka o małym Nyimie staje się punktem wyjścia do rozmowy o przyjaźni, lojalności i zaufaniu.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

przyjaźń, lojalność, zaufanie

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów znaczenia przyjaźni.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak mały Nyima pomógł wielkiemu człowiekowi śniegu”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat treści bajki,
  • zastanowi się, jakimi cechami powinien odznaczać się przyjaciel,
  • zastanowi się, jaki wpływ na jego życie ma posiadanie przyjaciół,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak mały Nyima pomógł wielkiemu człowiekowi śniegu” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak mały Nyima pomógł wielkiemu człowiekowi śniegu” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak mały Nyima pomógł wielkiemu człowiekowi śniegu” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę