Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak chmurka poprosiła dzieci o pomoc

Jeśli ktoś nie chce się z Wami bawić, to nie oznacza od razu, że jest niekoleżeński. Jeżeli lepiej tę osobę poznacie, to może się okazać, że ma problem, który możecie pomóc mu rozwiązać. Dokładnie tak było z Clarą i jej kolegami. Dzieciom pomogła… chmurka.

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec, że można kogoś skrzywdzić, oceniając go. Bajka o chmurce staje się punktem wyjścia do rozmowy o życzliwości, sytuacji życiowej i potrzebach innych ludzi, unikaniu ocen i pomaganiu.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

życzliwość, sytuacja życiowa innych ludzi, potrzeby innych ludzi, unikanie ocen, pomaganie

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów, że można kogoś skrzywdzić, oceniając go.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak chmurka poprosiła dzieci o pomoc”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat treści bajki,
  • stworzy charakterystykę rówieśnika/rówieśniczki,
  • wyjaśni, co rozumie pod pojęciami: „sądzić kogoś po pozorach”, „oceniać pochopnie”, „pozory mylą”,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak chmurka poprosiła dzieci o pomoc” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak chmurka poprosiła dzieci o pomoc” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak chmurka poprosiła dzieci o pomoc” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę