Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Michał i czarodziejska piłka

Michał wspaniale grał w piłkę. Ze względu na to, że był niski, koledzy nie chcieli grać z nim w jednej drużynie. Kiedy już grali, to nie podawali mu piłki. Nie wierzyli w jego możliwości, przez co również on przestał w nie wierzyć. Beznadziejna sytuacja? Nie! Znikąd pojawił się bowiem pewien starszy pan i dziwna niebieska piłka.

W czasie lekcji uczniowie będą mogli sobie uświadomić, że każdy ma zarówno wady, jak i predyspozycje. Bajka o Michale i czarodziejskiej piłce staje się punktem wyjścia do rozmowy o zaletach, szacunku, wierze w siebie oraz poleganiu na sobie.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

zalety, szacunek, wiara w siebie, poleganie na innych

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Uświadomienie sobie przez uczniów, że każdy z nich ma zalety i predyspozycje.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Michał i czarodziejska piłka”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • weźmie udział w zabawie sportowej lub w grze z regułami*,
  • sformułuje wnioski po zabawie ruchowej/grze z regułami*,
  • wymieni cechy, jakie powinna mieć osoba uprawiająca określoną dyscyplinę sportową,
  • zastanowi się nad swoimi predyspozycjami,
  • wymieni zalety swoich koleżanek/kolegów,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Michał i czarodziejska piłka” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Michał i czarodziejska piłka” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Michał i czarodziejska piłka” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę